Làm sao để được 9 điểm Toán khi không thông minh ?


         Vted thông báo từ ngày 12/03/2017 sẽ ra mắt một mục tin mới: Tư vấn học đường trên bảng tin tức của Vted. Các em có thể đặt ra các câu hỏi xung quanh việc học của các em, chúng tôi có thể tư vấn cho các em. 

 

Câu hỏi của ngày hôm nay do bạn Mai Ris đặt câu hỏi cho chúng tôi, các chuyên gia của Vted sẽ phản hồi câu hỏi này sớm trong bài viết của số sau. 

Nội dung câu hỏi: "Làm sao để thi đạt 9 điểm Toán khi không thông minh?"

 

 

Các bạn gửi câu hỏi cho chúng tôi, xin gửi vào hòm thư điện tử: vted.vn@gmail.com

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả