Lịch học lớp 12A0 Khoá K99 tại ĐH Y Hà Nội năm học 2016 -2017_Tháng 6&tháng 7 năm 2016


Lịch học lớp 12A0 tại ĐHY Hà Nội dành cho K99 trong tháng 6 và tháng 7 chi tiết bên dưới. Các em chú ý đến học ghi danh tại lớp

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả