Lịch học trung tâm Toán Vted Trương Định - Thầy: Dương Việt Thông


Lịch học Toán các lớp 10 -11 - 12 tại trung tâm Toán Vted Trương Định do thầy T.S Dương Việt Thông trực tiếp giảng dạy chi tiết như sau. Các em học sinh chú ý theo dõi lịch để đảm bảo đi học đầy đủ.

Học sinh mới đăng ký học liên hệ qua Hotline: 0972.506.988

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả