Mặt cầu tiếp xúc ngoài với cả 4 mặt cầu nói trên có bán kính bằng


Trong không gian cho 4 mặt cầu có bán kính lần lượt $2;3;3;2$ đôi một tiếp xúc ngoài với nhau. Mặt cầu tiếp xúc ngoài với cả 4 mặt cầu nói trên có bán kính bằng

A. $\frac{5}{9}.$

B. $\frac{3}{7}.$

C. $\frac{7}{15}.$

D. $\frac{6}{11}.$

 

>>Xem thêm  Tổng hợp tất cả các công thức tính nhanh bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện

>> Xem thêm Rèn luyện vận dung cao mặt cầu ngoại tiếp đa diện thông qua các bài toán điển hình

>>Xem thêm bài giảng và đề thi Rèn luyện vận dụng cao mặt cầu ngoại tiếp, mặt cầu nội tiếp đa diện tại đây https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2019-mon-toan-kh896337656.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả