Mừng sinh nhật Vted tròn 1 tuổi giảm 50% học phí tất cả các khoá học (Từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 15/11/2016)


       Vted trân trọng thống báo đến các em. Nhân dịp mừng sinh nhật Vted tròn 1 tuổi giảm 50% học phí tất cả các khoá học. Chương trình áp dụng từ ngày 11/11/2016 đến hết ngày 15/11/2016. 

Chi tiết về học phí ưu đãi các em xem tại đây: Chương trình ưu đãi các khoá học nhân dịp Vted tròn 1 tuổi  

Lưu ý: Ưu đãi trong chương trình này không áp dụng cùng các chính sách ưu đãi khác!

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả