Những bài toán thực tiễn có nội dung về cấp số nhân - chương trình Toán 11 và chương trình mũ, logarit Toán 12


Bài viết này thầy liệt kê lại các dạng toán thực tiễn của cấp số nhân! Chắc hẳn các em được nghe và hỏi nhiều về lãi suất ngân hàng, nó có thể nói là một dạng toán ứng dụng của cấp số nhân!

Những bài toán thực tiễn có nội dung về cấp số nhân - chương trình Toán 11 và chương trình mũ, logarit Toán 12

Các em nhấn vào links từng dạng bài để xem video bài giảng chi tiết cũng như bài tập luyện!

 

7.01 - Ứng dụng tốc độ tăng, giảm liên quan mũ và logarit (Đã phát hành)

Bài 1: Giới thiệu về các bài toán thực tế (Sắp phát hành)

Bài 2: Bài toán tốc độ tăng và giảm liên quan đến chương mũ và logarit (Đã phát hành)

Bài 3: Bài toán lãi suất kép (Đã phát hành)

Bài 4: Bài toán lãi suất kép phần 2 (Đã phát hành)

Bài 5: Ứng dụng giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất (Đã phát hành)

Bài 6: Ứng dụng giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất (Phần 2) -Đã phát hành

Bài 7: Ứng dụng GTLN - GTNN - Phần 3 - Đã phát hành

Thi Online - Thực tế mũ và logarit - Tốc độ tăng và giảm - Đã phát hành

Thi Online - Bài toán lãi suất kép - Đã phát hành

*Lưu ý: Các em nhớ đăng nhập để xem được bài giảng!

Các bài giảng khác các em có thể xem thêm tại đây: http://vted.vn/khoa-hoc/xem/chuong-trinh-dgnl-hoc-va-giai-toan-trac-nghiem-thpt-quoc-gia-2017-kh963493378.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả