Phương pháp hàm số giải phương trình mũ và logarit


Phương pháp hàm số giải phương trình mũ và logarit

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Ví dụ: Số nghiệm thực của phương trình ${{x}^{3}}+{{x}^{2}}+1=({{x}^{3}}-3x+2){{2018}^{{{x}^{2}}+3x-1}}+({{x}^{2}}+3x-1){{2018}^{{{x}^{3}}-3x+2}}$ là

A. $4.$

B. $6.$

C. $3.$

D. $5.$

Lời giải chi tiết:

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Bài tập dành cho bạn đọc tự luyện:

Câu 71. Phương trình $2{{x}^{2}}+2x-9=({{x}^{2}}-x-3){{8}^{{{x}^{2}}+3x-6}}+({{x}^{2}}+3x-6){{8}^{{{x}^{2}}-x-3}}$ có bao nhiêu nghiệm thực

A. $4.$

B. $6.$

C. $3.$

D. $5.$ 

Câu 73. Số nghiệm thực của phương trình $2{{x}^{2}}-2=\left( {{x}^{2}}-\sqrt{2}x-1 \right){{e}^{{{x}^{2}}+\sqrt{2}x-1}}+\left( {{x}^{2}}+\sqrt{2}x-1 \right){{e}^{{{x}^{2}}-\sqrt{2}x-1}}$ là

A. $4.$

B. $6.$

C. $3.$

D. $5.$ 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả