Phương pháp nhân tử giải phương trình mũ và logarit


Phương pháp nhân tử Giải phương trình mũ và logarit

GV: Đặng Thành Nam

 

Khoá học liên quan:

Làm chủ Phương trình, bất phương trình vô tỷ

Luyện thi THPT quốc gia 2017 môn Toán bám sát chương trình lớp 12

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả