Quà tặng - Bài tập tổng hợp Liên hợp với nghiệm vô tỷ


Tặng các em hệ thống bài tập tổng hợp về phương pháp liên hợp với nghiệm vô tỷ được trích từ Khoá học: Làm chủ Phương trình - Bất phương trình vô tỷ phát hành tại vted.vn 

Tham khảo thêm tại đây:Phương pháp Liên hợp - Tải về tài liệu tại đây: Tải về  

BQT Vted.vn 

Chúc các em học tập tốt! 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả