Rèn luyện vận dung cao mặt cầu ngoại tiếp đa diện thông qua các bài toán điển hình


Rèn luyện vận dung cao mặt cầu ngoại tiếp đa diện thông qua các bài toán điển hình

Để làm tốt dạng toán vận dụng cao mặt cầu ngoại tiếp - nội tiếp đa diện bạn đọc cần nắm chắc các công thức nhanh đã trình bày ở bài viết dưới đây:

Tổng hợp tất cả các công thức tính nhanh bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối đa diện

Ta cùng xét một số bài toán:

Bài giảng và đề thi của bài viết này bạn đọc theo dõi tại khoá học PRO XMAX - Vận dung cao môn Toán tại Vted: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2019-mon-toan-kh896337656.html

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả