Số cặp tập con khác rỗng không giao nhau của một tập hợp


Số cặp tập con khác rỗng không giao nhau của một tập hợp

BIÊN SOẠN: THẦY ĐẶNG THÀNH NAM – PRO XMAXCHO TEEN 2K1– DUY NHẤT TẠI VTED.VN

Bài tập dành cho bạn đọc tự luyện:

Cho tập hợp $A$ gồm 8 phần tử. Có tất cả bao nhiêu cặp tập con khác rỗng không giao nhau của $A.$

A. $3025.$

B. $3153.$

C. $3280.$

D. $3030.$

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim
Vương đẹp trai [52759] Đã mua 2 khóa học

Cho em hỏi tại sao số tập hợp con tính cả tập rỗng của y phần tử lại có 2^y cách chọn ạ? còn nếu k tính tập rỗng thì là 2^y-1 cách chọn ạ?

0
Vted
Xem tất cả