Thể tích vật thể tạo thành khi giao hai khối một phần tư hình trụ có cùng bán kính đáy bằng a


Thể tích vật thể tạo thành khi giao hai khối một phần tư hình trụ có cùng bán kính đáy bằng a

Bài tập này trích từ đề thi thử trường THPT Khoa học tự nhiên HN lần 4 năm 2017 đồng thời cũng có trong bài tập về bài giảng Thể tích vật thể được tính bằng ứng dụng của tích phân. Các bạn tham khảo thêm bài giảng và bài tập liên quan khác cùng dạng tại khoá học Tư duy trắc nghiệm Toán tại link: http://vted.vn/khoa-hoc/xem/chuong-trinh-dgnl-hoc-va-giai-toan-trac-nghiem-thpt-quoc-gia-2017-kh963493378.html

Gọi $(H)$ là phần giao của hai khối một phần tư hình trụ có bán kính đáy bằng $a$ (xem hình vẽ bên). Tính thể tích của $(H).$

A. $\frac{{{a}^{3}}}{2}.$

B. $\frac{3{{a}^{3}}}{4}.$

C. $\frac{2{{a}^{3}}}{3}.$

D. $\frac{\pi {{a}^{3}}}{4}.$

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả