Thông báo ngừng phát bài giảng các khoá học K99 từ ngày (04/07/2016 - 07/07/2016)


Vted.vn trân trọng thông báo đến toàn thể các em học sinh Vted trong các ngày từ 04/07/2016 đến ngày 07/07/2016 sẽ ngừng phát mới các bài giảng của tất cả các khoá học dành cho các em học sinh khoá K99. Các bài giảng đã phát các em hoàn toàn xem lại được bình thường. 
Từ ngày 08/07/2016 Vted.vn sẽ phát hành lại các bài giảng mới. Vted.vn chân thành cảm ơn các em và mong nhận được sự thông cảm vì sự bất tiện này. 

Hotline: 0976.266.202 

BQT Vted.vn Chúc các em học tập tốt!

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả