[Thông báo] - Tuyển dụng Mod Toán lớp 11


         Vted.vn thông báo tuyển Mod Toán của lớp 11 nhằm chuẩn bị cho các khoá học môn Toán Lớp 11 trên hệ thống Vted.vn gồm các khoá học:

(1). Bám sát toàn diện chương trình Toán 11

(2). Olympic Toán 11 

Mô tả công việc:

(1). Sưu tầm câu hỏi, đề thi môn Toán trong chương trình toán 11

(2). Viết lời giải cho hệ thống câu hỏi đề thi Online tại website Vted.vn đi kèm các khoá học Toán 11

Quyền lợi được hưởng:

(1). Cung cấp tài khoản Mod hiện danh sách cán bộ hỗ trợ ngoài trang chủ.

(2). Được cấp tài khoản học miễn phí 100% các khoá học Toán lớp 11

(3). Thưởng nếu có 

Liên hệ xin tuyển Mod: Các em gửi email tới địa chỉ Vted.vn@gmail.com 

(1). Đối tượng là các em học sinh lớp 11

(2). Các em gửi mô tả bản thân (họ và tên, ảnh đại diện, địa chỉ facebook, email liên hệ và số điện thoại - giới thiệu lớp trường đang học và thành tích nổi bật).

(3). Các bạn đã gửi mô tả bản thân sẽ nhận được đề Test kiến thức (chương trình toán 11) trước khi được set Mod

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả