Tìm điều kiện để đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng


Bài viết này giới thiệu đến quý thầy cô cùng các em học sinh một phương pháp giải quyết một lớp bài toán về tiệm cận đứng của đồ thị hàm số

Bài toán: Tìm điều kiện để đồ thị hàm số $y=\dfrac{f(x)}{{{(x-a)}^{m}}}$ không có tiệm cận đứng $\Leftrightarrow f(x)=0$ có nghiệm bội $x=a$ bậc $n\ge m\Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & f(a)=0 \\ & {f}'(a)=0 \\ & ... \\ & {{f}^{(m-1)}}(a)=0 \\ \end{align} \right..$

 

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả