[Toán 11] - Vted.vn - Chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian


            Trong bài viết này, Vted.vn trân trọng giới thiệu đến các em sơ lược bài giảng về quan hệ song song - trong đó chú trọng đến cách chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian. 

(1). Vị trí tương đối của hai đường thẳng trong không gian

(2). Định lí về giao tuyến của ba mặt phẳng (rất quan trọng)

Nếu ba mặt phẳng phân biệt cắt nhau đôi một theo ba giao tuyến phân biệt thì ba giao tuyến này hoặc song song hoặc đồng quay tại một điểm.

Chứng minh.

Giả sử ba giao tuyến là a, b, c có hai khẳng năng sau:

TH1: Nếu a, b cắt nhau tại điểm I, khi đó I cũng thuộc c ; tức a, b, c đồng quy tại điểm I.

TH2: Nếu a // b, giả sử c không song song với hai đường thẳng này tức c sẽ cắt a tại một điểm I, khi đó I cũng thuộc b, tức a và b cắt nhau (vô lí). vậy a//b//c.

Ta có điều phải chứng minh. 

(3). Các hệ quả:

(4). Phương pháp chứng minh hai đường thẳng song song trong không gian 

Các em tham khảo thêm khoá học toán chương trình lớp 11 do thầy Đặng Thành Nam trực tiếp giảng dạy 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả