Tổng hợp các dạng toán biện luận tiệm cận đứng của đồ thị hàm số hay gặp


Tổng hợp các dạng toán biện luận tiệm cận đứng của đồ thị hàm số hay gặp

Đối với đồ thị hàm phân thức bậc nhất/bậc nhất $f\left( x \right)=\dfrac{ax+b}{cx+d}\text{ }(ad-bc\ne 0,c\ne 0).$

  • Tiệm cận đứng $x=-\dfrac{d}{c}.$
  • Tiệm cận ngang $y=\dfrac{a}{c}.$
  • Giao điểm hai đường tiệm cận $I\left( -\dfrac{d}{c};\dfrac{a}{c} \right)$ là tâm đối xứng của đồ thị hàm số đã cho.

Xét một số trường hợp hay gặp sau đây:

Bài toán 1: Tìm điều kiện để đồ thị hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{A}{g\left( x \right)}$ (trong đó $A$ là hằng số) có đúng $n$ tiệm cận đứng $\Leftrightarrow g(x)=0$ có đúng $n$ nghiệm.

Áp dụng 1: đồ thị hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{A}{a{{x}^{2}}+bx+c}\text{ }(a\ne 0)$ có đúng $n$ tiệm cận đứng

  • $n=0\Leftrightarrow \Delta ={{b}^{2}}-4ac<0.$
  • $n=1\Leftrightarrow \Delta ={{b}^{2}}-4ac=0.$
  • $n=2\Leftrightarrow \Delta ={{b}^{2}}-4ac>0.$

Áp dụng 2: đồ thị hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{A}{a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d}\text{ }(a\ne 0)$ có đúng $n$ tiệm cận đứng

Bài toán 2: Tìm điều kiện để đồ thị hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{x-{{x}_{0}}}{a{{x}^{2}}+bx+c}\text{ }(a\ne 0)$ có đúng $n$ tiệm cận đứng.

  • $n=0\Leftrightarrow a{{x}^{2}}+bx+c=0$ vô nghiệm $\Leftrightarrow \Delta ={{b}^{2}}-4ac<0.$
  • $n=1\Leftrightarrow a{{x}^{2}}+bx+c=0$ có nghiệm kép hoặc nhận ${{x}_{0}}$ là nghiệm$ \Leftrightarrow \left[ \begin{gathered} \Delta = {b^2} - 4ac = 0 \hfill \\ ax_0^2 + b{x_0} + c = 0 \hfill \\ \end{gathered} \right..$
  • $n=2\Leftrightarrow a{{x}^{2}}+bx+c=0$ có hai nghiệm phân biệt khác ${x_0} \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} \Delta = {b^2} - 4ac > 0 \hfill \\ ax_0^2 + b{x_0} + c \ne 0 \hfill \\ \end{gathered} \right..$

Bài toán 3: Tìm điều kiện để đồ thị hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{x-{{x}_{0}}}{a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d},\left( a\ne 0 \right)$ có đúng $n$ tiệm cận đứng.

Bài toán 4: Tìm điều kiện để đồ thị hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{\left( x-{{x}_{1}} \right)\left( x-{{x}_{2}} \right)}{a{{x}^{2}}+bx+c},\left( a\ne 0 \right)$ có đúng $n$ tiệm cận đứng.

Bài toán 5: Tìm điều kiện để đồ thị hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{\left( x-{{x}_{1}} \right)\left( x-{{x}_{2}} \right)}{a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d},\left( a\ne 0 \right)$ có đúng $n$ tiệm cận đứng.

Bài toán 6: Tìm điều kiện để đồ thị hàm số $f(x)=\dfrac{g(x)}{{{(x-a)}^{m}}}$ không có tiệm cận đứng $\Leftrightarrow g(x)=0$ có nghiệm bội $x=a$ bậc $n\ge m\Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & g(a)=0 \\ & {g}'(a)=0 \\ & ... \\ & {{g}^{(m-1)}}(a)=0 \\ \end{align} \right..$

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả