Ứng dụng bài toán cực trị nhiều biến trong phân tích kinh tế


Đề cập đến các bài toán sau đây:

 • Bài toán tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng

 • Bài toán tối thiểu hoá chi phí tiêu dùng

 • Bài toán tối đa hoá lợi nhuận doanh nghiệp

 • Bài toán tối đa hoá sản lượng với ngân sách cố định

 • Bài toán tối thiểu hoá chi phí sản xuất

 • Doanh nghiệp cạnh tranh sản xuất kết hợp nhiều loại sản phẩm

 • Doanh nghiệp độc quyền sản xuất kết hợp nhiều loại sản phẩm

 • Doanh nghiệp độc quyền có nhiều cơ sở sản xuất khác nhau

 • Doanh nghiệp độc quyền tiêu thụ sản phẩm ở các thị trường khác nhau

Hiện tại Vted.vn xây dựng 2 khoá học Toán cao cấp 1 và Toán cao cấp 2 dành cho sinh viên năm nhất hệ Cao đẳng, đại học khối ngành Kinh tế của tất cả các trường:

 1. Khoá: PRO S1 - MÔN TOÁN CAO CẤP 1 - ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH
 2. Khoá: PRO S2 - MÔN TOÁN CAO CẤP 2 - GIẢI TÍCH 

Khoá học cung cấp đầy đủ kiến thức và phương pháp giải bài tập các dạng toán đi kèm mỗi bài học. Hệ thống bài tập rèn luyện dạng Tự luận có lời giải chi tiết tại website sẽ giúp học viên học nhanh và vận dụng chắc chắn kiến thức. Mục tiêu của khoá học giúp học viên đạt điểm A thi cuối kì các học phần Toán cao cấp 1 và Toán cao cấp 2 trong các trường kinh tế.

Sinh viên các trường ĐH sau đây có thể học được combo này:

- ĐH Kinh Tế Quốc Dân

- ĐH Ngoại Thương

- ĐH Thương Mại

- Học viện Tài Chính

- Học viện ngân hàng

- ĐH Kinh tế ĐH Quốc Gia Hà Nội

và các trường đại học, ngành kinh tế của các trường ĐH khác trên khắp cả nước...

 

KHOÁ PRO S1 ĐẠI SỐ TUYẾN TÍNH

KHOÁ PRO S1 GIẢI TÍCH

tương đương chương trình Giải tích 1 và Giải tích 2 khối ngành kỹ thuật. 

Ví dụ 1: Cho hàm lợi ích của hộ gia đình khi tiêu dùng 2 sản phẩm hàng hoá là $U=10{{x}^{0,6}}{{y}^{0,4}}$ trong đó $x,y$ lần lượt là lượng hàng hoá thứ 1 và thứ hai. Trong điều kiện giá của hàng hoá thứ nhất là 10USD, giá của hàng hoá thứ hai là 3USD và thu nhập dành cho tiêu dùng là 3000USD. Hãy xác định cơ cấu tiêu dùng tối đa hoá lợi ích và xác định mức lợi ích tối ưu tăng thêm khi lượng tiền dành cho tiêu dùng tăng 1USD; mức lợi ích tối ưu thay đổi bao nhiêu % khi lượng tiền dành cho tiêu dùng tăng 1%.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả