Ưu đãi khoá đánh giá năng lực - Trắc nghiệm toán dành cho các bạn đã đăng kí các khoá học phân loại tại Vted.vn


        Nhằm mở rộng và tạo điều kiện tối đa cho các em khi đăng kí học tại Vted, ban quản trị đề xuất chương trình ưu đãi đặc biệt đối với khoá học Trắc nghiệm toán dành tặng tất cả các em đã đăng kí ít nhất một khoá học phân loại như sau:

Chương trình áp dụng với các em đã đăng kí ít nhất 1 trong 5 khoá học sau: 

STT Khoá học  Chi chú
1 Làm chủ Tổ hợp và xác suất (K99) Xem thêm
2 Làm chủ bất đẳng thức và bài toán min - max (K99) Xem thêm
3 Làm chủ hình học giải tích trong mặt phẳng (K99) Xem thêm
4 Làm chủ phương pháp giải toán Hệ phương trình (K99) Xem thêm
5 Làm chủ phương trình và bất phương trình vô tỷ (K99) Xem thêm 

Chính sách áp dụng:

*Ghi chú: Số khoá học: ở đây là số khoá học các em đã mua trong 5 khoá học trên. 

(1). Tặng 100% khoá học Chương trình ĐGNL - Trắc nghiệm toán nếu Số khoá học =5.

(2). Số khoá học <5; giả sử Số khoá học = k; Tặng k*20% giá trị khoá học Chương trình ĐGNL - Trắc nghiệm toán.

Để nhận ưu đãi:

Các em vui lòng liên hệ trực tiếp hotline: 0976.266.202 hoặc facebook thầy Đặng Thành Nam (click here)

BQT, Vted.vn - Trân trọng thông báo!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả