VẬN DỤNG & VẬN DỤNG CAO TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT (ĐỀ SỐ 02)

  • Đã đăng 2018-03-12 11:54:21
  • 14.259 lượt xem
  • 0 bình luận

VẬN DỤNG & VẬN DỤNG CAO TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT (ĐỀ SỐ 02)

Đề thi gồm 30 câu hỏi trắc nghiệm, mức vận dụng và vận dụng cao. Phần lớn các câu hỏi liên quan đến hình học và bài toán chọn số mức độ vận dụng cao. Các em tham khảo, một số câu hỏi khó quá đọc lời giải để hiểu thêm cách làm.

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

>>Xem thêm đề VẬN DỤNG & VẬN DỤNG CAO TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT (ĐỀ SỐ 01)

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

Trích một số câu hỏi trong đề thi này:

Câu 10. Nam và Hùng chơi đá bóng qua lưới, ai đá thành công nhiều hơn là người thắng cuộc. Nếu để bóng ở vị trí A thì xác suất đá thành công của Nam là 0,9 còn của Hùng là 0,7; nếu để bóng ở vị trí B thì xác suất đá thành công của Nam là 0,7 còn của Hùng là 0,8. Nam và Hùng mỗi người đều đá 1 quả ở vị trí A và 1 quả ở vị trí B. Xác suất để Nam thắng cuộc bằng

A. $0,2394.$

B. $0.1292.$

C. $0,2976.$

D. $0,4268.$

Câu 11. Cho đa giác đều 12 đỉnh, trong đó có 7 đỉnh tô màu đỏ 5 đỉnh tô màu xanh. Chọn ngẫu nhiên một tam giác có các đỉnh là 3 trong số 12 đỉnh của đa giác. Tính xác suất để tam giác được chọn có 3 đỉnh cùng màu.

A. $\frac{9}{44}.$

B. $\frac{35}{44}.$

C. $\frac{7}{44}.$

D. $\frac{5}{11}.$

Câu 12. Một nhóm 12 học sinh gồm 5 học sinh lớp 12A, 4 học sinh lớp 12B và 3 học sinh lớp 12C. Chọn ngẫu nhiên 4 học sinh, xác suất để 4 học sinh được chọn thuộc không quá 2 lớp bằng

A. $\frac{5}{11}.$

B. $\frac{6}{11}.$

C. $\frac{21}{22}.$

D. $\frac{15}{22}.$

Câu 13. Gieo một đồng xu không cân đối có xác suất xuất hiện mặt sấp lớn hơn xác suất xuất hiện mặt ngửa. Gieo đồng xu sáu lần xác suất để hai mặt xuất sấp và ngửa xuất hiện đều như nhau bằng $\frac{4}{25}.$ Xác suất xuất hiện mặt sấp bằng

A. $\frac{5+\sqrt{5}}{10}.$

B. $\frac{6+\sqrt{6}}{10}.$

C. $\frac{4}{5}.$

D. $\frac{3}{4}.$

Câu 14. Cho đa giác đều $(H)$ gồm 16 đỉnh, có bao nhiêu tứ giác có các đỉnh là đỉnh của $(H)$ nhưng không có cạnh nào là cạnh của $(H).$

A. $110.$

B. $2640.$

C. $660.$

D. $1320.$

XEM TRỰC TUYẾN

 

TẢI VỀ ĐỀ THI VẬN DỤNG CAO TỔ HỢP VÀ XÁC SUẤT (ĐỀ SỐ 02)

Trích đề thi và bài giảng khoá PRO XMAX Vận dụng cao 2018 Môn Toán tại Vted.vn

Đăng kí khoá học tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmax-chinh-phuc-nhom-cau-hoi-van-dung-cao-2018-mon-toan-kh266161831.html

 

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả