[VMO 2022] - Đề thi chọn học sinh giỏi Quốc gia môn Toán THPT năm học 2021 – 2022


Đề thi học sinh giỏi quốc gia môn Toán năm học 2021-2022

>>[VMO 2021] - Đề thi chọn hsg quốc gia Môn Toán năm học 2020-2021

>>[VMO 2020] - Đề thi HSG Quốc gia 2020 môn Toán ngày 1 và ngày 2 và lời giải

>>[VMO 2019] Đề thi học sinh giỏi quốc gia Môn Toán năm 2019 kèm lời giải chi tiết ngày thi thứ nhất và ngày thi thứ hai

Ngày thi thứ nhất 04/03/2022 gồm bốn bài thi:

Ngày thi thứ hai 05/03/2022 gồm 3 bài thi:

Tải về đề thi

 

Lời giải dưới đây được thực hiện bởi nhóm tác giả: Nguyễn Tiến Lâm, Phan Hữu An, Phạm Việt Hưng, Mẫn Bá Tuấn, Trịnh Huy Vũ, Nguyễn Song Minh)

Lời giải đề thi học sinh giỏi Toán quốc gia năm học 2021 - 2022 Ngày thi thứ nhất

Lời giải đề thi học sinh giỏi Toán quốc gia năm học 2021 - 2022 Ngày thi thứ hai

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả