[Vted.vn] -[Bài toán thực tế 07] - Mỗi ngày một bài toán thực tế - Xây cột trụ của các công trình cao tầng - Thầy Đặng Thành Nam


Chắc hẳn chúng ta đều biết các cột trụ của các công trinh, bài viết này sẽ đề cập đến một trường hợp giả định gắn với thực tế kết hợp với kiến thức về khối trụ các em đã được học trong chương trình Toán lớp 12. 

Chúng ta cùng xét bài toán dưới đây: 

*Bài toán: Một đội xây dựng cần hoàn thiện một hệ thống cột tròn của một cửa hàng kinh doanh gồm 10 chiếc. Trước khi hoàn thiện mỗi chiếc cột là một khối bê tông cốt thép hình lăng trụ lục giác đều có cạnh 20 cm; sau khi hoàn thiện (bằng cách trát thêm vữa tổng hợp vào xung quanh) mỗi cột là một khối trụ có đường kính đáy bằng 42 cm . Chiều cao của mỗi cột trước và sau khi hoàn thiện là 4 m. Biết lượng xi măng cần dùng chiếm 80% lượng vữa và cứ một bao xi măng 50 kg thì tương đương với 64000 cm3 xi măng. Hỏi cần ít nhất bao nhiêu bao xi măng loại 50 kg để hoàn thiện toàn bộ hệ thống cột?

A. 25 (bao)             B. 18 (bao)              C. 28 (bao)                D. 22 (bao)

Lời giải:

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả