[Vted.vn] -[Bài toán thực tế 10] - Quãng đường di chuyển ngắn nhất gữa con nhện đến vị trí của con ruồi - Thầy Đặng Thành Nam


Một con nhện và một con ruồi ở hai đỉnh đối diện của một hình lập phương cạnh bằng 100 cm. Hỏi chiều dài ngắn nhất của quãng đường di chuyển của con nhện đến vị trí của con ruồi là bao nhiêu mét? Nếu giả thiết rằng con nhện bò quanh mặt xung quanh hình lập phương để đến vị trí của con ruồi.

 

Bài toán khá thú vị và cũng đơn giản các em thử nghiên cứu tìm lời giải ngắn nhất cho bài toán nhé!!!

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả