[Vted.vn] - [Bài toán thực tế số 05] - Mỗi ngày một bài toán thực tế - Nhà địa chất đi trên sa mạc với thời gian ngắn nhất - Thầy Đặng Thành Nam


Trong bài viết này thầy giới thiệu và đưa lời giải cho bài toán giả định một nhà địa chất đi trên sa mạc như sau:

Bài toán: Nhà địa chất đang ở địa điểm A trong sa mạc, cách con đường đất 10km (AB = 10 km, với B là điểm trên con đường đất gần A nhất). Ông đang cần đi về điểm C, nằm trên con đường đất và cách B 50 km. Biết rằng nhà địa chất có thể di chuyển trên sa mạc với vận tốc 30 km/h, còn trên con đường đất với vận tốc 50 km/h. Hãy tìm phương án để nhà địa chất về đến C sau thời gian ít nhất.

Giải.

Vậy thời gian ngắn nhất để nhà địa chất có thể đi đến vị trí C là 76 phút, nếu đi đến con đường đất tại điểm D cách B 7,5km sau đó đi tiếp đến C. 

Tất cả các bài toán thực tế này đều được thầy trích dẫn từ khoá học: TƯ DUY GIẢI TOÁN TRẮC NGHIỆM các em xem thêm ở đây: http://vted.vn/khoa-hoc/xem/chuong-trinh-dgnl-hoc-va-giai-toan-trac-nghiem-thpt-quoc-gia-2017-kh963493378.html

Các bài toán thực tế khác đã viết trên web các em xem tại: http://vted.vn/tag/bai-toan-thuc-te-18.html

 

Các em thử nghiên cứu một bài toán tương tự như sau:

Một nhà địa chất học đang ở tại điểm A trên sa mạc. Anh ta muốn đến điểm B và cách A một đoạn là 70km. Trong sa mạc thì xe anh ta chỉ có thể di chuyển với vận tốc là 30km/h. Nhà địa chất ấy phải đến được điểm B sau 2 giờ. Vì vậy, nếu anh ta đi thẳng từ A đến B sẽ không thể đến đúng giờ. May mắn thay, có một con đường nhựa song song với đường nối A và B và cách AB một đoạn 10 km. Trên đường nhựa này thì xe của nhà địa chất học này có thể di chuyển với vận tốc 50km/h. Làm thế nào để nhà địa chất học đến sớm nhất (đảm bảo trong khung giờ cho phép)?

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả