Vted.vn - Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 - Thể tích khối chóp, khối lăng trụ (Phần 2) - Tổng hợp 1.000 câu hỏi trắc nghiệm Toán Chuyên đề: Hình học không gian lớp 12 (có đáp án)


           Vted.vn - Câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 - Thể tích khối chóp, khối lăng trụ (Phần 2) - Tổng hợp 1.000 câu hỏi trắc nghiệm Toán Chuyên đề: Hình học không gian lớp 12 (có đáp án)

Các câu hỏi trong đề thi này tập trung vào cách xác định thể tích khối đa diện cơ bản theo công thức và phương pháp tỉ số thể tích. Gồm 70% câu hỏi mức nhận biết và vận dụng thấp và 30% số câu hỏi mức vận dụng nâng cao có kết hợp các kiến thức thuộc các chủ đề khác trong chương trình hình học không gian lớp 11 và lớp 12. Tất các các câu hỏi trong đề thi này được trích lược từ các đề thi của khoá học TRẮC NGHIỆM TOÁN 2017!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả