[Vted.vn] - Cho hàm số y =f(x). Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình g(f(x))=0


Bạn đọc cùng theo dõi các ví dụ dưới đây, minh hoạ cho bài toán hay gặp về giao điểm thông qua tìm số nghiệm của một phương trình:

Chú ý: Tải về bài viết này dạng PDF cuối bài viết

Cho hàm số y =f(x). Tìm số nghiệm thực phân biệt của phương trình g(f(x))=0

Trích từ Bài giảng và đề thi khoá học: COMBO X 2019 CHO TEEN 2K1 – DUY NHẤT TẠI VTED.VN

Đăng kí COMBO X 2019 DÀNH CHO 2K1 TẠI ĐÂY: https://vted.vn/khoa-hoc/nhom/combo-4-khoa-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2019-mon-toan-danh-cho-teen-2k1-2

>>Xem thêm: Biện luận số nghiệm của một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dựa vào đồ thị hàm số

>>Xem thêm: Tìm số nghiệm của phương trình dựa trên mối quan hệ của đồ thị hàm số và số điểm cực trị, số nghiệm của phương trình đạo hàm

>>Xem thêm: Tìm số nghiệm của phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối dựa vào bảng biến thiên

Câu 39. Cho hàm số $f(x)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-3x+4.$ Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $\sqrt{f\left( f(x)-2 \right)-2}=3-f(x)$ bằng

A. $7.$

B. $4.$

C. $6.$

D. $9.$

Câu 40.Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x+1$. Khi đó, phương trình $f\left( f\left( f\left( x \right)-1 \right)-2 \right)=1$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt.

A. $9.$

B. $14.$

C. $12.$

D. $27.$

Câu 37.Cho hàm số $f(x)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x.$ Đặt ${{f}_{1}}(x)=f(x),{{f}_{n}}(x)=f\left( {{f}_{n-1}}(x) \right).$ Tìm số nghiệm của phương trình ${{f}_{6}}(x)=0.$

A. $365.$

B. $364.$

C. $729.$

D. $730.$

Lời giải chi tiết. Ta có $f(x)=x{{(x-3)}^{2}}\Rightarrow f(x)=0\Leftrightarrow x=0;x=3.$

Vì vậy ${{f}_{n}}(x)=0\Leftrightarrow f\left( {{f}_{n-1}}(x) \right)=0\Leftrightarrow {{f}_{n-1}}(x)=0;{{f}_{n-1}}(x)=3\in (0;4).$

Vậy gọi ${{u}_{n}},{{v}_{n}}$ lần lượt là số nghiệm của phương trình ${{f}_{n}}(x)=0$ và ${{f}_{n}}(x)=a$ với $a$ là số thực bất kì thuộc khoảng $(0;4).$  Ta có ${{u}_{n}}={{u}_{n-1}}+{{v}_{n-1}}$ và ${{u}_{1}}=2.$  

Ta đi tìm số hạng tổng quát ${{v}_{n}}.$ Xét hàm số $f(x)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x$ có ${{f}_{ct}}=f(3)=0;{{f}_{cd}}=f(1)=4.$

Nhận xét:

  • $a\in (0;4)$ thì $f(x)=a$ có ba nghiệm phân biệt và ba nghiệm này đều thuộc khoảng $(0;4).$
  • $a\in \left\{ 0;4 \right\}$ thì $f(x)=a$ có đúng hai nghiệm phân biệt
  • $a\in (-\infty ;0)\cup (4;+\infty )$ thì $f(x)=a$ có đúng một nghiệm thực.

Vậy ${{v}_{1}}=3$ và dựa trên nhận xét trên ta có:

${{f}_{n-1}}(x)=a\in (0;4)\Leftrightarrow {{f}_{n-2}}(x)={{b}_{1}}\in (0;4);{{f}_{n-2}}(x)={{b}_{2}}\in (0;4);{{f}_{n-2}}(x)={{b}_{3}}\in (0;4).$

Điều đó chứng tỏ ${{v}_{n-1}}=3{{v}_{n-2}}\Rightarrow {{v}_{n}}={{3}^{n-1}}{{v}_{1}}={{3}^{n-1}}.3={{3}^{n}}.$  Vậy ta có

\(\begin{array}{c} {u_n} = {u_{n - 1}} + {3^{n - 1}} \Rightarrow {u_n} = \sum\limits_{k = 2}^n {\left( {{u_k} - {u_{k - 1}}} \right)} + {u_1} = \sum\limits_{k = 2}^n {{3^{k - 1}}} + {u_1} = \left( {3 + {3^2} + ... + {3^{n - 1}}} \right) + 2\\ = 3.\dfrac{{{3^{n - 1}} - 1}}{{3 - 1}} + 2 = 2 + \dfrac{{{3^n} - 3}}{2} = \dfrac{{{3^n} + 1}}{2}. \end{array}\)

Áp dụng vào bài toán ta có: ${{u}_{6}}=\dfrac{{{3}^{6}}+1}{2}=365;{{u}_{2019}}=\frac{{{3}^{2019}}+1}{2}.$ Chọn đáp án A.

Bài tập tự luyện:

Câu 43. Cho hàm số $f(x)={{x}^{4}}-4{{x}^{2}}+1.$ Khi đó, phương trình $f\left( f\left( f\left( x \right)-1 \right)-2 \right)=1$có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt.

A. $24.$

B. $22.$

C. $26.$

D. $32.$

Câu 48.Cho hàm số $f(x)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x+\dfrac{3}{2}.$ Phương trình $\dfrac{f\left( f(x) \right)}{2f(x)-1}=1$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt.

A. $4.$

B. $9.$

C. $6.$

D. $5.$

Câu 49.Cho hàm số $f(x)={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x+\dfrac{1}{8}.$ Phương trình $\dfrac{f\left( f(x) \right)}{2f(x)-1}=1$ có bao nhiêu nghiệm thực phân biệt.

A. $4.$

B. $9.$

C. $6.$

D. $5.$

Câu 36. Cho hàm số $f(x)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x.$ Đặt ${{f}_{n}}(x)=f\left( {{f}_{n-1}}(x) \right),{{f}_{1}}(x)=f(x).$ Tìm số nghiệm của phương trình ${{f}_{9}}(x)=0.$

A. $9842.$

B. $19683.$

C. $19684.$

D. $9841.$

Câu 37.Cho hàm số $f(x)={{x}^{3}}-6{{x}^{2}}+9x.$ Đặt ${{f}_{1}}(x)=f(x),{{f}_{n}}(x)=f\left( {{f}_{n-1}}(x) \right).$ Tìm số nghiệm của phương trình ${{f}_{6}}(x)=0.$

A. $365.$

B. $364.$

C. $729.$

D. $730.$

>>Xem thêm: Biện luận số nghiệm của một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dựa vào đồ thị hàm số

>>Xem thêm: Tìm số nghiệm của phương trình dựa trên mối quan hệ của đồ thị hàm số và số điểm cực trị, số nghiệm của phương trình đạo hàm

>>Xem thêm: Tìm số nghiệm của phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối dựa vào bảng biến thiên

Gồm 4 khoá luyện thi duy nhất và đầy đủ nhất phù hợp với nhu cầu và năng lực của từng đối tượng thí sinh:

Bốn khoá học X trong gói COMBO X 2020 có nội dung hoàn toàn khác nhau và có mục đich bổ trợ cho nhau giúp thí sinh tối đa hoá điểm số.

  1. PRO X 2020: Luyện thi THPT Quốc Gia 2020 - Học toàn bộ chương trình Toán 12, luyện nâng cao Toán 10 Toán 11 và Toán 12. Khoá này phù hợp với tất cả các em học sinh vừa bắt đầu lên lớp 12 hoặc lớp 11 học sớm chương trình 12, Học sinh các khoá trước thi lại đều có thể theo học khoá này. Mục tiêu của khoá học giúp các em tự tin đạt kết quả từ 8 đến 9 điểm. 
  2. PRO XMAX 2020: Luyện nâng cao 9 đến 10 chỉ dành cho học sinh giỏi Học qua bài giảng và làm đề thi nhóm câu hỏi Vận dụng cao trong đề thi THPT Quốc Gia thuộc tất cả chủ đề đã có trong khoá PRO X. Khoá PRO XMAX học hiệu quả nhất khi các em đã hoàn thành chương trình kì I Toán 12 (tức đã hoàn thành Logarit và Thể tích khối đa diện) có trong Khoá PRO X. Mục tiêu của khoá học giúp các em tự tin đạt kết quả từ 8,5 đếm 10 điểm.
  3. PRO XPLUS 2020: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2020 Môn Toán gồm 20 đề 2020. Khoá này các em học đạt hiệu quả tốt nhất khoảng thời gian sau tết âm lịch và cơ bản hoàn thành chương trình Toán 12 và Toán 11 trong khoá PRO X. Khoá XPLUS tại Vted đã được khẳng định qua các năm gần đây khi đề thi được đông đảo giáo viên và học sinh cả nước đánh giá ra rất sát so với đề thi chính thức của BGD. Khi học tại Vted nếu không tham gia XPLUS thì quả thực đáng tiếc. 
  4. PRO XMIN 2020: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2020 Môn Toán từ các trường THPT Chuyên và Sở giáo dục đào tạo, gồm các đề chọn lọc sát với cấu trúc của bộ công bố. Khoá này bổ trợ cho khoá PRO XPLUS, với nhu cầu cần luyện thêm đề hay và sát cấu trúc.  

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh có thể mua Combo gồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu bản thân. 

>>Xem thêm: Biện luận số nghiệm của một phương trình chứa dấu giá trị tuyệt đối dựa vào đồ thị hàm số

>>Xem thêm: Tìm số nghiệm của phương trình dựa trên mối quan hệ của đồ thị hàm số và số điểm cực trị, số nghiệm của phương trình đạo hàm

>>Xem thêm: Tìm số nghiệm của phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối dựa vào bảng biến thiên

TẢI VỀ BÀI VIẾT NÀY

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim

Dạng 

.Cho hàm số f(x)=x36x2+9x.f(x)=x3−6x2+9x. Đặt f1(x)=f(x),fn(x)=f(fn1(x)).f1(x)=f(x),fn(x)=f(fn−1(x)). Tìm số nghiệm của phương trình f6(x)=0.

Nằm ở bài khóa pro X nào vậy ad???

0
Đã ghim
Lee [29577] Đã mua 3 khóa học

Khóa nào đây Thầy ơi

0
Vted
Xem tất cả