[Vted.vn] - Điểm cực trị của đồ thị hàm phân thức bậc hai/bậc nhất luôn thuộc một parabol cố định


Bạn đọc cùng theo dõi ví dụ dưới đây để thực hiện các câu hỏi có nội dung tương tự

Ví dụ: Biết rằng với mọi $m<0,$ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y=\dfrac{{{x}^{2}}+mx-2m-4}{x+2}$ luôn thuộc một parabol cố định $(P):y=a{{x}^{2}}+bx+c.$ Giá trị của biểu thức $a+b+c$ bằng

A. $-\frac{9}{4}.$

B. $-\frac{3}{4}.$

C. $-\frac{5}{4}.$

D. $-\frac{1}{4}.$

Lời giải: Ta có ${y}'=\dfrac{{{x}^{2}}+4x+4m+4}{{{(x+2)}^{2}}};{y}'=0\Leftrightarrow {{x}^{2}}+4x+4m+4=0(1).$

Hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình $(1)$ có hai nghiệm phân biệt khác $-2$

$\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& {\Delta }'=4-(4m+4)>0 \\& 4-8+4m+4\ne 0 \\\end{align} \right.\Leftrightarrow m<0.$

Khi đó điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $A\left( -2+2\sqrt{-m};m+4\sqrt{-m}-4 \right)\Rightarrow \left\{ \begin{align}& \sqrt{-m}=\frac{{{x}_{A}}+2}{2} \\& {{y}_{A}}=-{{\left( \frac{{{x}_{A}}+2}{2} \right)}^{2}}+4\left( \frac{{{x}_{A}}+2}{2} \right)-4=-\frac{1}{4}x_{A}^{2}+{{x}_{A}}-1 \\\end{align} \right..$

Vậy $A\in (P):y=-\frac{1}{4}{{x}^{2}}+x-1.$ Vậy $a+b+c=-\frac{1}{4}.$ Chọn đáp án D.

Gồm 4 khoá luyện thi duy nhất và đầy đủ nhất phù hợp với nhu cầu và năng lực của từng đối tượng thi sinh:

  1. PRO X 2019: Luyện thi THPT Quốc Gia 2018 - Học toàn bộ chương trình Toán 12, luyện nâng cao 11 và 12, Ngoài ra khoá học này bao gồm cả luyện đề tức khoá PRO XPLUS. Khoá này phù hợp với tất cả các em học sinh vừa bắt đầu lên lớp 12 hoặc lớp 11 học sớm chương trình 12, đều có thể theo học khoá này.
  2. PRO XMAX 2019: Luyện nâng cao 9 đến 10 chỉ dành cho học sinh giỏi Học qua bài giảng và làm đề thi nhóm câu hỏi Vận dụng cao trong đề thi THPT Quốc Gia thuộc tất cả chủ đề đã có trong khoá PRO X
  3. PRO XPLUS 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán gồm 20 đề 2019 và được tặng kèm 20 đề khoá Luyện đề PRO XPLUS 2018. Khoá này các em học đạt hiệu quả tốt nhất khoảng thời gian sau tết âm lịch và cơ bản hoàn thành chương trình khoá PRO X. 
  4. PRO XMIN 2019: Luyện đề thi tham khảo THPT Quốc Gia 2019 Môn Toán từ các trường THPT Chuyên và Sở giáo dục đào tạo, gồm các đề chọn lọc sát với cấu trúc của bộ công bố. Khoá này bổ trợ cho khoá PRO XPLUS, với nhu cầu cần luyện thêm đề hay và sát cấu trúc.  

Quý thầy cô giáo, quý phụ huynh và các em học sinh có thể mua Combo gồm cả 4 khoá học cùng lúc hoặc nhấn vào từng khoá học để mua lẻ từng khoá phù hợp với năng lực và nhu cầu bản thân. 

>>Xem thêm Một cách giải quyết với bài toán Hai điểm cực trị của đồ thị hàm đa thức bậc ba nằm phác phía với trục hoành - Thầy Đặng Thành Nam

>>Xem thêm Điểm cực trị của đồ thị hàm phân thức bậc hai/bậc nhất luôn thuộc một parabol cố định

>>Xem thêm Phương trình đường thẳng nối hai điểm cực trị của đồ thị hàm đa thức bậc ba

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả