Vted.vn - Hướng dẫn cách làm đề thi Online tại hệ thống Vted.vn


   Hệ thống đề thi Online tại Vted khi phát hành cùng khoá học gồm các chức năng chính sau:

•Chuyển nhanh đến câu hỏi: Bảng liệt kê toàn bộ số câu hỏi của đề thi (Thường một đề gồm 50 câu hỏi), Các bạn có thể nhấn vào số thứ tự từng câu để làm nhanh câu hỏi tương ứng hoặc Bỏ qua để chuyển nhanh đến câu hỏi khác. 

•Download Đề: Tải đề về lưu vào máy dưới định dạng *pdf hoặc File nén *rar. 

•Số lượng lượt làm và xem đáp án đề thi: Hiện thị số lượt làm đề thi hiện tại (Thông thường 1 đề thi Online tại Vted.vn có giới hạn 10 lượt/đề).

•Nộp bài: Khi làm xong đề thi, nhấn vào Nộp bài để xem kết quả thi và đáp án chi tiết cho từng câu. 

•Xếp hạng thành viên làm đề thi Online: Hiện thị kết quả thi của tất cả thành viên làm đề thi hiện tại 

Cụ thể một số chức năng chính các em xem hình vẽ dưới đây

 

 

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả