[Vted.vn] - So sánh nghiệm của một phương trình bậc hai với một số


So sánh nghiệm của một phương trình bậc hai với một số

Xét $f(x)=a{{x}^{2}}+bx+c$ có hai nghiệm phân biệt ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thoả mãn

  • ${{x}_{1}}<\alpha <{{x}_{2}}\Leftrightarrow af(\alpha )<0.$
  • ${{x}_{2}}>{{x}_{1}}>\alpha \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& af(\alpha )>0 \\ & S>2\alpha  \\ & \Delta >0 \\ \end{align} \right..$
  • ${{x}_{1}}<{{x}_{2}}<\alpha \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& af(\alpha )>0 \\& S<2\alpha  \\ & \Delta >0 \\ \end{align} \right..$
  • $\alpha <{{x}_{1}}<{{x}_{2}}<\beta \Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& af(\alpha )>0 \\ & af(\beta )>0 \\ & 2\alpha <S<2\beta  \\ & \Delta >0 \\ \end{align} \right..$
  • $\alpha <{{x}_{1}}<\beta <{{x}_{2}}\Leftrightarrow \left\{ \begin{align}& af(\alpha )>0 \\ & af(\beta )<0 \\ \end{align} \right..$

Chú ý trong các điều kiện trên nếu có thêm dấu bằng thì các em bổ sung dấu bằng vào điều kiện nhé.

Chứng minh tính chất đầu tiên: ${{x}_{1}}<\alpha <{{x}_{2}}\Leftrightarrow af(\alpha )<0.$

Đặt $t=x-\alpha \Leftrightarrow x=t+\alpha $ phương trình trở thành: $a{{\left( t+\alpha \right)}^{2}}+b\left( t+\alpha \right)+c=0\Leftrightarrow a{{t}^{2}}+\left( 2a\alpha +b \right)t+a{{\alpha }^{2}}+b\alpha +c=0\Leftrightarrow a{{t}^{2}}+\left( 2a\alpha +b \right)t+f(\alpha )=0.$

Có ${x_1} < \alpha < {x_2} \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} {t_1} = {x_1} - \alpha < 0 \hfill \\ {t_2} = {x_2} - \alpha > 0 \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow {t_1}{t_2} < 0 \Leftrightarrow P < 0 \Leftrightarrow af(\alpha ) < 0.$

>>Xem thêm Tổng hợp các công thức tính nhanh số phức rất hay dùng- Trích bài giảng khoá học PRO X tại Vted.vn

>>Xem thêm [Vted.vn] - Công thức giải nhanh Hình phẳng toạ độ Oxy

>>Xem thêm [Vted.vn] - Công thức giải nhanh hình toạ độ Oxyz

>>Xem thêm kiến thức về Cấp số cộng và cấp số nhân

>>Xem thêm Các bất đẳng thức cơ bản cần nhớ áp dụng trong các bài toán giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất

>>Tải về Tổng hợp các công thức lượng giác cần nhớ

>>Sách Khám Phá Tư Duy Kỹ Thuật Giải Bất Đẳng Thức Bài Toán Min- Max

>>Xem thêm Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 có lời giải chi tiết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim
Lê Ngân Anh [158647]

Bổ ích lắm ạ 👍

0
Đã ghim
Lê Quảng Đại [11859] Đã mua 2 khóa học

Ch o em hỏi, nếu mình dùng pp hàm số, cô lập m xong rồi. Tìm điều kiện của m để ptrinh có nghiệm duy nhất thì mình sử dụng MODE 8 trên CASIO sao vậy ạ ??? 

0
Đã ghim
Econkaitoukid [107098] Đã mua 4 khóa học

Cho em hỏi nếu dấu bằng chỉ ở một bên như -1 <x<=5 thì lấy thế nào ạ?

0
Đã ghim
Phạm Tuấn Anh [69122] Đã mua 1 khóa học

Rất hay ạ !

1
Đã ghim
FTUer wannabe [94080] Đã mua 5 khóa học

hay

 

1
Vted
Xem tất cả