Vted.vn - Tổng hợp các dạng toán cực trị hình học giải tích trong không gian oxyz - Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam


Vted.vn giới thiệu đến quý thầy cô giáo và các em học sinh bài viết về cực trị trong hình giải tích không gian oxyz được trích từ khoá học: Tư duy giải toán trắc nghiệm do thầy Đặng Thành Nam trình bày: http://vted.vn/khoa-hoc/xem/chuong-trinh-dgnl-hoc-va-giai-toan-trac-nghiem-thpt-quoc-gia-2017-kh963493378.html hoặc khoá Pro X dành cho học sinh 2000 tại đây: http://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html hoặc chi tiết tại khoá học: Bám sát toàn diện toán 12 tại đây http://vted.vn/khoa-hoc/xem/vted-plus-khoa-hoc-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-bam-sat-chuong-trinh-lop-12-nam-2017-kh666412600.html

Tổng hợp các dạng toán cực trị hình học giải tích trong không gian oxyz

Biên soạn: Thầy Đặng Thành Nam

 

DẠNG TOÁN 1: MẶT PHẲNG CHỨA ĐƯỜNG THẲNG, TẠO VỚI ĐƯỜNG THẲNG GÓC LỚN NHẤT

Trước hết các bạn cùng theo dõi ví dụ sau:

Câu 1. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz,$ cho đường thẳng $\Delta :\frac{x-1}{2}=\frac{y+1}{1}=\frac{z+2}{-1}.$ Mặt phẳng $(P)$ chứa đường thẳng $\Delta ,$ tạo với trục hoành một góc lớn nhất là ?

A. $\arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}.$

B. $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}.$

C. $\arcsin \frac{1}{\sqrt{2}}.$

D. $\arccos \frac{1}{\sqrt{2}}.$

Giải. Đường thẳng $\Delta :\left\{ \begin{gathered} x - 1 = 2(y + 1) \hfill \\ - 1(y + 1) = 1(z + 2) \hfill \\ \end{gathered} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{gathered} x - 2y - 3 = 0 \hfill \\ y + z + 3 = 0 \hfill \\ \end{gathered} \right..$

Suy ra mặt phẳng $(P)$ chứa $\Delta $ có dạng : $(P):m(x-2y-3)+n(y+z+3)=0\Leftrightarrow (P):mx+(n-2m)y+nz-3m+3n=0({{m}^{2}}+{{n}^{2}}>0).$

Góc $\alpha $ giữa $(P)$ với trục hoành xác định bởi

$\sin \alpha =\frac{\left| m \right|}{\sqrt{{{m}^{2}}+{{(n-2m)}^{2}}+{{n}^{2}}}}=\frac{\left| m \right|}{\sqrt{2{{(n-m)}^{2}}+3{{m}^{2}}}}\le \frac{\left| m \right|}{\sqrt{3{{m}^{2}}}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow {{\alpha }_{\max }}=\arcsin \frac{1}{\sqrt{3}}.$

Chọn đáp án A.

 

*Chú ý. Mặt phẳng chứa đường thẳng $\Delta :\left\{ \begin{align} & {{a}_{1}}x+{{b}_{1}}y+{{c}_{1}}z+{{d}_{1}}=0 \\ & {{a}_{2}}x+{{b}_{2}}y+{{c}_{2}}z+{{d}_{2}}=0 \\ \end{align} \right.$ có dạng \[m\left( {{a}_{1}}x+{{b}_{1}}y+{{c}_{1}}z+{{d}_{1}} \right)+n\left( {{a}_{2}}x+{{b}_{2}}y+{{c}_{2}}z+{{d}_{2}} \right)=0,\text{ }\left( {{m}^{2}}+{{n}^{2}}>0 \right).\]

và góc giữa đường và mặt tính theo sin.

*Trên đây, tôi trình bày lời giải bằng pp giải tích phù hợp với mọi đối tượng học sinh; cách giải thuần tuý hình học sẽ cho lời giải đẹp hơn nhưng đòi hỏi tư duy.

 

DẠNG TOÁN 2 : MẶT PHẲNG CHỨA ĐƯỜNG, TẠO VỚI MẶT GÓC LỚN NHẤT

Câu 2. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz,$ cho hai điểm $A(1;2-1),B(0;4;0)$ và mặt phẳng $(P):2x-y-2z+1=0.$ Xét mặt phẳng $(Q)$ thay đổi qua $A,B.$ Góc nhỏ nhất giữa $(P)$ và $(Q)$ là ?

A. $\arccos \frac{\sqrt{6}}{3}.$

B. $\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}.$

C. $\arccos \frac{1}{\sqrt{5}}.$

D. $\arccos \frac{2}{\sqrt{5}}.$

Giải. Phương trình $AB:\frac{x}{-1}=\frac{y-4}{2}=\frac{z}{1}\Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & 2x+y-4=0 \\ & y-2z-4=0 \\ \end{align} \right..$

Vậy $(Q)$ chứa $A,B$ có dạng : $m(2x+y-4)+n(y-2z-4)=0\Leftrightarrow 2mx+(m+n)y-2nz-4m-4n=0({{m}^{2}}+{{n}^{2}})>0.$

Khi đó góc giữa hai mặt phẳng xác định bởi

$\begin{align} & \cos \alpha =\frac{\left| 2.2m-1(m+n)-2(-2n) \right|}{\sqrt{{{2}^{2}}+{{(-1)}^{2}}+{{(-2)}^{2}}}.\sqrt{{{(2m)}^{2}}+{{(m+n)}^{2}}+{{(-2n)}^{2}}}} \\ & =\frac{\left| m+n \right|}{\sqrt{4{{m}^{2}}+4{{n}^{2}}+{{(m+n)}^{2}}}}=\frac{\left| m+n \right|}{\sqrt{3{{(m+n)}^{2}}+2{{(m-n)}^{2}}}} \\ & \le \frac{\left| m+n \right|}{\sqrt{3{{(m+n)}^{2}}}}=\frac{1}{\sqrt{3}}\Rightarrow {{\alpha }_{\min }}=\arccos \frac{1}{\sqrt{3}}. \end{align}$

Chọn đáp án B.

 

DẠNG TOÁN 3: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN ĐƯỜNG THẲNG LỚN NHẤT, NHỎ NHẤT

Chúng ta cùng xét ví dụ sau: 

 

 

TẢI BẢN PDF 

 

DẠNG TOÁN 4: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG LỚN NHẤT

Kiến thức cần sử dụng:

\[d(A,(P))=\frac{\left| a{{x}_{0}}+b{{y}_{0}}+c{{z}_{0}}+d \right|}{\sqrt{{{a}^{2}}+{{b}^{2}}+{{c}^{2}}}}.\]

Câu 5. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz,$ cho đường thẳng $\Delta :\frac{x-1}{2}=\frac{y}{-1}=\frac{z+1}{2}$ và điểm $A(-1;2;3).$ Mặt phẳng $(P)$ thay đổi chứa đường thẳng $\Delta $ cách điểm $A$ một khoảng lớn nhất là ?

Cách 1: Kí hiệu $H,K$ lần lượt là hình chiếu vuông góc của $A$ lên $(P),\Delta $ ta có

\[d(A,(P))=AH\le AK=d(A,\Delta )=\frac{2\sqrt{53}}{3}.\] Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow H\equiv K\Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & \Delta \subset (P) \\ & AK\bot (P) \\ \end{align} \right..$

Cách 2: Đường thẳng $\Delta :\left\{ \begin{align} & -(x-1)=2y \\ & 2y=-(z+1) \\ \end{align} \right.\Leftrightarrow \left\{ \begin{align} & x+2y-1=0 \\ & 2y+z+1=0 \\ \end{align} \right..$

Vì vậy $\Delta \subset (P)\Rightarrow (P):m(x+2y-1)+n(2y+z+1)=0\Leftrightarrow mx+2(m+n)y+nz-m+n=0.$ Vì vậy $d(A,(P))=\frac{\left| m.(-1)+2(m+n).2+n.3-m+n \right|}{\sqrt{{{m}^{2}}+4{{(m+n)}^{2}}+{{n}^{2}}}}=\frac{\left| 2(m+4n) \right|}{\sqrt{{{m}^{2}}+{{n}^{2}}+4{{(m+n)}^{2}}}}\le \frac{2\sqrt{53}}{3}.$

Dấu bằng xảy ra $\Leftrightarrow 16m=-11n.$

Tri ân 20/11 Giảm giá khoá học tại Vted - Pro X chỉ 699 ngàn và Pro Xmax chỉ 498 ngàn

ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 20 - 11 - 2017

Các em nhấn vào ảnh đại diện từng khoá học để xem chi tiết học phí hiện tại đang áp dụng và học phí gốc của khoá học: 

PRO X LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2018 chỉ 699 ngàn 

Đây là Khoá học lớn nhất và đầy đủ nhất tại Vted dành cho học sinh K2000 luyện thi THPT quốc gia năm 2018, trong chương trình luyện thi THPT Quốc Gia Môn Toán 2018 được xây dựng dành riêng cho các em học sinh khoá 2000 tại Vted.vn gồm toàn bộ kiến thức cơ bản SGK 12 và phần nâng cao định hướng ôn luyện thi THPT Quốc Gia Môn Toán 2018, Khoá PRO X Toán 2018 tại Vted gồm 2 khoá chính sau đây: 

STT KHOÁ HỌC NGÀY KHAI GIẢNG
1 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018 15/03/2017
2 LUYỆN ĐỀ TOÁN 2018 THÁNG 12/2017

*Lưu ý: Vì chương trình thi THPT Quốc Gia 2018 đối với môn Toán gồm kiến thức của 12 và 11, do vậy Khoá LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018 trong khoá học này gồm 2 phần chính:

STT NỘI DUNG  THỜI GIAN  
1 BÁM SÁT TOÀN BỘ CHƯƠNG TRÌNH TOÁN 12 THÁNG 3 ĐẾN HẾT THÁNG 11/2017  
2 ÔN TẬP LẠI KIẾN THỨC TOÁN 11 (CẬP NHẬT THEO CÔNG BỐ CỦA BGD) THÁNG 12/2017 ĐẾN THÁNG 3/2018  

ĐỐI VỚI KHOÁ LUYỆN ĐỀ ĐI KÈM KHOÁ HỌC NÀY: GỒM 20 ĐỀ BÁM SÁT CỰC HAY THEO ĐÚNG CẤU TRÚC ĐỀ THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2018 DO BGD CÔNG BỐ (PHÁT HÀNH THÁNG 12/2017 ĐẾN HẾT T6/2018)

TẤT CẢ HỌC VIÊN THAM GIA KHOÁ PRO X ĐƯỢC THAM GIA THI THỬ MIỄN PHÍ THEO LỘ TRÌNH KIẾN THỨC KHOÁ PRO X HÀNG TUẦN TẠI ĐÂY: THAM GIA THI

Yêu cầu tài liệu:

•Sách giáo khoa cơ bản 12 hoặc nâng cao 12 (Đại số và Hình học)

•Sách bài tập cơ bản 12 hoặc nâng cao 12 (Đại số và hình học)

•Vở ghi (khuyên dùng sổ lớn từ 300 trang trở lên) 

HẠN SỬ DỤNG KHÓA HỌC: T7/2018

Chi tiết chương trình học các em xem tại đây: http://vted.vn/tin-tuc/du-kien-chuong-trinh-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-danh-cho-k2000-2246.html

Ngoài ra các em tham gia khoá PRO X ngoài được làm bài tập có hệ thống theo bài giảng trong thi online của khoá học các em còn được tham gia thi thử hàng tuần miễn phí nhằm ôn tập kiến thức đã học theo lộ trình của khoá PRO X tại đây

THAM GIA THI THỬ MIỄN PHÍ HÀNG TUẦN

VÀO PHÒNG THI THỬ MIỄN PHÍ

Các em K2000 cần tìm một khoá Luyện thi Môn Toán chất lượng nhất, đầy đủ nhất, dễ học nhất và đảm bảo mục tiêu 9+ trong kì thi THPT Quốc Gia 2018 thì PRO X là lựa chọn hoàn hảo cho các em.

Hãy đăng kí ngay: 

Giảm ngay 600.000đ khi đăng kí khoá học "PRO X++ LUYỆN THI THPT QUỐC GIA MÔN TOÁN 2018" Cho học sinh K2000 ngay hôm nay.

HỌC PHÍ GỐC: 1.200.000Đ

HỌC PHÍ ƯU ĐÃI: 600.000Đ

Thời gian ưu đãi

CHỈ ÁP DỤNG ĐẾN HẾT NGÀY 10- 10 - 2017

ĐĂNG KÍ HỌC

 

PRO X Toán 2018 tại Vted có gì cho 2k?

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

1. Cách nạp tiền vào tài khoản bằng thẻ cào: http://vted.vn/tin-tuc/cac-nap-tien-vao-tai-khoan-tren-vtedvn-13.html

2. Có mất phí nhà mạng khi nạp thẻ tại Vted không? Học sinh khi nạp tiền bằng thẻ cào nhà mạng vào tài khoản tại Vted không mất thêm bất cứ chí phí nào khác. Mệnh giá thẻ nạp bao nhiêu thì tài khoản của các em sẽ có bấy nhiêu tiền trong tài khoản Vted.

3. Cách nạp tiền vào tài khoản bằng Chuyển khoản ngân hàng: http://vted.vn/tin-tuc/nap-tien-vao-tai-khoan-12.html

4. Hotline hỗ trợ: 0976.266.202

 

(Video giới thiệu Khoá: PRO X Toán 2018 tại Vted)

 

(Lộ trình học khoá PRO X Toán 2018 tại Vted)

Chi tiết chương trình học các em xem Mục lục của khoá học bên dưới!

6 LÍ DO TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC KHOÁ HỌC MÔN TOÁN TẠI VTED CỦA THẦY ĐẶNG THÀNH NAM

•Nội dung chất lượng luôn đi sát với thực tiễn đề thi

•Học 1 được 3 và còn hơn thế nữa với tổng thời lượng cho đến 500giờ/khoá 

•Tài liệu hỗ trợ & bài tập đi kèm đầy đủ, chỉ sợ học viên phát hoảng vì quá nhiều

•Giao lưu trực tuyến hàng tuần và gặp trực tiếp tại Hà Nội 

•Học phí quá rẻ so với những gì các bạn nhận được & liên tục cập nhật các nội dung mới hoàn toàn miễn phí

•Đảm bảo kết quả thi nếu Bạn tiếp thu được 70% lượng kiến thức mà khoá học mang lại 

Có thể Bạn sẽ gặp một số đối tượng đi rao bán những video này của chúng tôi không xin phép (đối với những video chúng tôi dạy trong các khóa trước đây) và hành vi lừa đảo Bạn đối với những video Tôi đã để công khai trên kênh Youtube của chúng tôi mà bị đem đi kinh doanh thương mại không xin phép. Bạn nên sáng suốt trước những lời mời mọc của những thành phần mất nhân cách này. Hãy chứng tỏ nhân cách của Bạn bằng cách hãy từ chối và chụp hình lại đoạn mời mọc của chúng (Facebook, thông tin cá nhân, đoạn chat mời mọc) và gửi cho chúng tôi để có biện pháp xử lý chúng. Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho Bạn đồng thời gửi tặng Bạn phần quà và lời cảm ơn chân thành.

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

Nhận xét của học viên về các khoá học tại Vted xem tại link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1369920146414690.1073741842.100001901544977&type=1&l=db28765616

KHOÁ PRO XMAX - CHINH PHỤC NHÓM CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO 2018 - MÔN TOÁN chỉ 498 ngàn

Khoá học cung cấp một số bài giảng vận dụng cao môn Toán thi THPT Quốc Gia 2018 kèm hệ thống bài tập vận dụng cao từ 9,0 điểm đến 10,0 điểm giúp các em hoàn thiện mục tiêu đạt điểm 10 môn Toán cho kì thi THPT Quốc gia 2018.

Các chủ đề có trong khoá học vận dụng cao 2018 - môn toán tại vted gồm có:

 1. Hàm số và đồ thị hàm số
 2. Mũ và logarit
 3. Tích phân
 4. Số phức
 5. Tổ hợp và xác suất, nhị thức New-tơn
 6. Cấp số cộng và cấp số nhân
 7. Lượng giác
 8. Khối đa diện
 9. Thể tích khối đa diện 
 10. Góc, khoảng cách trong không gian 
 11. Khối tròn xoay (nón, trụ, cầu)
 12. Thể tích của vật thể tròn xoay
 13. Hình giải tích trong không gian
 14. Ứng dụng của không gian véc tơ

Một số ví dụ về bài giảng hoặc bài tập có trong khoá học vận dụng cao 2018 - môn Toán:

>>Bài giảng nón, trụ, cầu
>>Bài giảng thiết diện khi cắt nón, trụ, cầu 

Câu 44. Người ta cần cắt một tấm tôn có hình dạng là một elíp với độ dài trục lớn bằng 2a, độ dài trục bé bằng 2b(a>b>0)để được một tấm tôn có dạng hình chữ nhật nội tiếp elíp. Người ta gò tấm tôn hình chữ nhật thu được thành một hình trụ không có đáy như hình bên. Tính thể tích lớn nhất có thể được của khối trụ thu được.

A. 2a2b33π

B. 2a2b32π          

C. 4a2b32π    

D. 4a2b33π

Câu 48. Một khối gỗ hình trụ với bán kính đáy bằng 6 và chiều cao bằng 8. Trên một đường tròn đáy nào đó ta lấy hai điểm A,Bsao cho cung AB có số đo 1200. Người ta cắt khúc gỗ bởi một mặt phẳng đi qua A,B và tâm của hình trụ (tâm của hình trụ là trung điểm của đoạn nối tâm hai đáy) để được thiết diện như hình vẽ. Tính diện tích S của thiết diện thu được.

A. S=20π+303‾√.

B. S=20π+253‾√.

C. S=12π+183‾√.

D. S=20π. .

Đối tượng nào nên tham gia khoá học PRO XMAX ?

 1. Các bạn học sinh đã tham gia khoá học PRO X, học khoá học này là một lợi thế vì các em không cần phải bổ sung thêm kiến thức dưới 9,0 điểm để học khoá học này. Các em có thể học bài giảng và làm bài tập của PRO XMAX đơn giản hơn so với các bạn khác chưa tham gia khoá PRO X môn Toán 2018 tại vted
 2. Học sinh khá, giỏi môn Toán mục tiêu đạt ít nhất 9,0 điểm.
 3. Giáo viên cần tìm nguồn bài giảng hoặc bài tập cho nhóm câu hỏi vận dụng, điểm 10 cho kì thi THPT Quốc gian sắp tới, phục vụ trực tiếp quá trình giảng dạy
Khoá học được tặng kèm 5 đề thi thử THPT Quốc Gia môn Toán 2018 miễn phí hàng tuần tại Vted kèm theo thi và xem lời giải chi tiết tại khoá học này

CƠ HỘI ĐĂNG KÍ VỚI HỌC PHÍ ƯU ĐÃI CHỈ 498.000Đ ÁP DỤNG ĐẾN HẾT 20-11-2017

(Khoá học này không áp dụng chương trình mã giảm giá)

PRO Z NỀN TẢNG TOÁN HỌC 10 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K2 chỉ 360 ngàn

PRO Y NỀN TẢNG TOÁN 11 VỮNG CHẮC CHO TEEN 2K1

Chinh phục đề thi THPT Quốc Gia 2017 Môn Toán

Pro X - Giải pháp cho vấn đề hàm số

PRO X TOÁN 2018 LUYỆN THI THPT QUỐC GIA 2018

• Dành cho thí sinh với mục tiêu đạt ít nhất 9,0 điểm Toán 2018

• Học toàn bộ 12 cơ bản và nâng cao đã giảm tải

• Ôn tập kiến thức 11 có trong đề thi Toán 2018

• Khoá học đi kèm Khoá Luyện đề Toán 2018

 

Học phí gốc: 1,200,000đ

Học phí ưu đãi: 699,000đ + Tặng mã giảm giá 50,000đ chỉ còn 649.000đ.

>>Đăng kí ngay: https://goo.gl/7vS2mv

 

>>Đăng kí tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/pro-x-luyen-thi-thpt-quoc-gia-mon-toan-2018-kh522847554.html


PRO X bao gồm:

• Khoá luyện thi 2018

• Khoá luyện đề 2018

Tham gia đăng kí PRO X bạn sẽ được:

• Được học toàn bộ kiến thức 12 từ cơ bản đến nâng cao, bao quát mọi dạng bài, rèn luyện ngân hàng đề thi phong phú và chất.

• Được ôn tập lại toàn bộ 11 có trong chương trình thi 2018, dự kiến bộ công bố cấu trúc đề thi vào khoảng tháng 10 - 11.

• Được rèn luyện kĩ năng làm đề với Khoá luyện đề 2018 chất. 

Ngoài ra:

• Được tam gia thi thử miễn phí hàng tuần tại group hs vted và website vted tại đây: https://vted.vn/khoa-hoc/xem/thi-thu-mon-toan-hang-tuan-tai-group-hs-vtedvn-kh078989756.html

• Được trợ giúp bởi cộng đồng học sinh giỏi, Mod và giáo viên hàng đầu tại: https://www.facebook.com/groups/vted.vn/

(Pro X tại Vted có gì cho teen 2k?)

PRO X GIẢM CÒN 666.000 VNĐ SO VỚI HỌC PHÍ GỐC 1.200.000 VNĐ

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

6 LÍ DO TẠO NÊN SỰ KHÁC BIỆT CỦA CÁC KHOÁ HỌC MÔN TOÁN TẠI VTED CỦA THẦY ĐẶNG THÀNH NAM

•Nội dung chất lượng luôn đi sát với thực tiễn đề thi

•Học 1 được 3 và còn hơn thế nữa với tổng thời lượng cho đến 500giờ/khoá

•Tài liệu hỗ trợ & bài tập đi kèm đầy đủ, chỉ sợ học viên phát hoảng vì quá nhiều

•Giao lưu trực tuyến hàng tuần và gặp trực tiếp tại Hà Nội

•Học phí quá rẻ so với những gì các bạn nhận được & liên tục cập nhật các nội dung mới hoàn toàn miễn phí

•Đảm bảo kết quả thi nếu Bạn tiếp thu được 70% lượng kiến thức mà khoá học mang lại

Có thể Bạn sẽ gặp một số đối tượng đi rao bán những video này của chúng tôi không xin phép (đối với những video chúng tôi dạy trong các khóa trước đây) và hành vi lừa đảo Bạn đối với những video Tôi đã để công khai trên kênh Youtube của chúng tôi mà bị đem đi kinh doanh thương mại không xin phép. Bạn nên sáng suốt trước những lời mời mọc của những thành phần mất nhân cách này. Hãy chứng tỏ nhân cách của Bạn bằng cách hãy từ chối và chụp hình lại đoạn mời mọc của chúng (Facebook, thông tin cá nhân, đoạn chat mời mọc) và gửi cho chúng tôi để có biện pháp xử lý chúng. Chúng tôi sẽ giữ bí mật cho Bạn đồng thời gửi tặng Bạn phần quà và lời cảm ơn chân thành.

Nhận xét của học viên về các khoá học tại Vted xem tại link: https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1369920146414690.1073741842.100001901544977&type=1&l=db28765616

Vted.vn - Học toán online chất lượng cao!

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả