[XMIN 2021] SỐ 21 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh


[XMIN 2021] SỐ 21 - Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh gồm 4 trang và 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút. Nội dung đề thi như ảnh đính kèm dưới đây:

Thầy cảm ơn bạn Ng Thanh Bình đã gửi đề thi.

XEM VÀ TẢI ĐỀ PDF

 

Đề kiểm tra cuối học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Bắc Ninh sẽ được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

>>Xem thêm Tuyển tập Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 có lời giải chi tiết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả