[XMIN 2021] SỐ 22 - Đề khảo sát học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam


[XMIN 2021] SỐ 22 - Đề khảo sát học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam gồm 4 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm làm bài trong 90 phút có nội dung như ảnh đính kèm dưới đây:

Vted chân thành cảm ơn em Phương Thảo và Lan Hương đã gửi đề thi.

Đề khảo sát học kì 1 năm học 2020 - 2021 sở GD&ĐT Tỉnh Hà Nam sẽ được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

Mã đề lẻ 101

 

Mã đề chẵn 102

 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả