[Xmin 2021] số 28 - Đề thi học kì 1 năm học 2020 - 2021 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An


[Xmin 2021] số 28 - Đề thi học kì 1 năm học 2020 - 2021 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An gồm 6 trang với 50 câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung đề thi như file đính kèm bên dưới. Vted chân thành cảm ơn em Moon Look đã gửi đề thi này. 

Đề thi học kì 1 năm học 2020 - 2021 Trường THPT Chuyên Phan Bội Châu tỉnh Nghệ An sẽ được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

XEM VÀ TẢI ĐỀ THI PDF

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả