[XMIN 2021] Số 43 - Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường THPT Chuyên Quốc Học Huế


[XMIN 2021] SỐ 43 - Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường THPT Chuyên Quốc Học Huế kèm đáp án chi tiết được Vted cập nhật thi và xem giải chi tiết tại web theo khoá học PRO XMIN 2021 tại đây: https://www.vted.vn/khoa-hoc/xem/khoa-pro-xmin-bo-de-tham-khao-thpt-quoc-gia-2021-mon-toan-cac-truong-chuyen-va-cac-so-giao-duc-dao-tao-kh773176111.html

Xem và tải đề thi Pdf Đề thi thử Toán tốt nghiệp THPT 2021 lần 1 trường THPT Chuyên Quốc Học Huế 

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Đã ghim
RaeO Lim [80796] Đã mua 2 khóa học

Thầy ơi sao em vào khóa Xmin thì đề số 43 lại là đề khác vậy ạ??

0
Vted
Xem tất cả