[XMIN 2021] SỐ 63 - Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 lần 3 trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa kèm đáp án chi tiết


Đề thi thử Toán THPT Quốc gia 2021 lần 3 trường THPT Quảng Xương 1 – Thanh Hóa kèm đáp án chi tiết do trường chia sẻ. Các em tải đề kèm đáp án về tự luyện nhé các em. Đề ra theo cấu trúc đề tham khảo của Bộ công bố thầy đánh giá hay và phù hợp cho các em luyện tập

+ Cho hàm số 4 2 f x ax bx a a b mà đồ thị hàm số f x và đồ thị hàm số f x có một điểm chung duy nhất và nằm trên trục Oy (hình vẽ), trong đó 1 x là nghiệm của f x và 2 x là nghiệm của f x. Biết 1 2 x x 3, tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đồ thị f x f x và trục Ox.
+ Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt cầu (S) tâm I và đi qua gốc tọa độ O. Gọi 1 2 3 d d d là ba đường thẳng thay đổi không đồng phẳng cùng đi qua O và lần lượt cắt mặt cầu (S) tại điểm thứ hai là A B C. Khi thể tích của khối tứ diện OABC đạt giá trị lớn nhất thì mặt phẳng (ABC) đi qua điểm nào sau đây?
+ Một người muốn xây một cái bể chứa nước, dạng một khối hộp chữ nhật không nắp có thể tích bằng 3 288dm. Đáy bể là hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng, giá thuê nhân công để xây bể là 500000 đồng 2/m. Nếu người đó biết xác định các kích thước của bể hợp lí thì chi phí thuê nhân công sẽ thấp nhất. Hỏi người đó phải trả chi phí thấp nhất để thuê nhân công xây dựng bể đó là bao nhiêu?
A. 910000 đồng. B. 1080000 đồng. C. 1680000 đồng. D. 540000 đồng.

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả