[XMIN 2022] Đề số 82 – Đề thi thử TN THPT Môn Toán 2022 Lần 1 THPT Chuyên phan bội châu – Nghệ An


[XMIN 2022] Đề số 82 – Đề thi thử TN THPT Môn Toán 2022 Lần 1 THPT Chuyên phan bội châu – Nghệ An có đáp án và lời giải chi tiết

+ Cho hàm số y = f(x) là hàm đa thức bậc bốn, có đồ thị nhận đường thẳng x = -3,5 làm trục đối xứng. Biết diện tích hình phẳng của phần giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x), y = f'(x) và hai đường thẳng x = -5, x = -2 có giá trị là 127/50 (hình vẽ bên). Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số y = f(x) và trục hoành bằng?
+ Từ một tấm tôn hình tam giác đều cạnh bằng 6m, ông A cắt thành một tấm tôn hình chữ nhật và cuộn lại được một cái thùng hình trụ (như hình vẽ). Ông A làm được cái thùng có thể tích tối đa là V (vật liệu làm nắp thùng coi không liên quan). Giá trị của V thỏa mãn?
+ Trong không gian Oxyz, cho hình lăng trụ tam giác đều ABC.A1B1C1 có A1(3;-1;1), hai đỉnh B và C thuộc trục Oz và AA1 = 1 (C không trùng O). Biết u = (a;b;1) là một véctơ chỉ phương của đường thẳng A1C. Giá trị của a2 + b2 bằng?

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2022] SỐ 81 – Đề khảo sát chất lượng kết hợp thi thử Toán năm 2022 lần 1 Sở Nghệ An

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

Thi Online đề thi này

Xem trực tiếp và tải đề thi về

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả