[XMIN 2022] Đề số 84 – Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 1 Trường THPT Thị xã Quảng Trị


[XMIN 2022] Đề số 84 – Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 1 Trường THPT Thị xã Quảng Trị có đáp án và lời giải chi tiết

+ Trong không gian (Oxyz) cho mặt phẳng P xyz 2 10 0, điểm A(3;0;4) thuộc (P) và đường thẳng 1 2 x t d yt t z t. Gọi ∆ là đường thẳng nằm trong (P) và đi qua A sao cho khoảng cách giữa hai đường thẳng d và ∆ lớn nhất. Véc tơ nào dưới đây là véc tơ chỉ phương của đường thẳng ∆?
+ Cho hình trụ (T) có O và O’ lần lượt là tâm hai đường tròn đáy. Tam giác ABC nội tiếp trong đường tròn tâm O AB a 2 1 sin 3 ACB và OO′ tạo với mặt phẳng (O’AB) một góc o 30. Thể tích khối trụ (T) bằng?
+ Hàm số y fx có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng? A. Đồ thị hàm số có điểm cực đại là 1 1. B. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 1. C. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 1. D. Đồ thị hàm số có điểm cực tiểu là 1 3.

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2022] SỐ 83 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 1 cuối năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Nam Định

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

Thi Online đề thi này

Xem trực tiếp và tải đề thi về

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả