[XMIN 2022] SỐ 85 – Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 2 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi


[XMIN 2022] SỐ 85 – Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 2 trường chuyên Lê Khiết – Quảng Ngãi có đáp án và lời giải chi tiết

+ Trong không gian Oxyz cho mặt cầu 22 2 1 1 2 25 Sx y z và đường thẳng 434 1 22 xyz d. Gọi M abc b 0 là một điểm trên d và MA MB là 2 tiếp tuyến với mặt cầu S vuông góc với d vẽ từ M (A B là các tiếp điểm). Khi diện tích tam giác MAB lớn nhất thì abc bằng?
+ Cho hai hàm số 432 f x ax bx cx dx e và 3 2 g x qx px rx t các hàm số f x g x có đồ thị như hình vẽ. Biết diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y fx và y gx bằng 24 và f g 4 4. Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đồ thị hàm số y fx và y gx bằng?
+ Trên tập hợp các số phức, phương trình 2 2 z m zm 2 1 2 0 (m là tham số thực) có 2 nghiệm 1 2 z z 1 2 z z. Gọi M N lần lượt là các điểm biểu diễn của 1z và 2 z trong mặt phẳng tọa độ Oxy. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để diện tích tam giác?

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2022] Đề số 84 – Đề thi thử Toán TN THPT 2022 lần 1 Trường THPT Thị xã Quảng Trị

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

Thi Online đề thi này

Xem trực tiếp và tải đề thi về

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả