[XMIN 2022] SỐ 90 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Nam Định


[XMIN 2022] SỐ 90 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 2 cuối năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Nam Định có đáp án và lời giải chi tiết

+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình thang ABCD vuông tại A và D; AB = 2AD = 2CD; SA vuông góc với đáy; góc giữa SC và đáy bằng 60°. Biết khoảng cách từ B đến (SCD) bằng a42/7, tính thể tích của khối chóp S.ACD.
+ Trong không gian Oxyz, cho đường thẳng d, mặt phẳng (P): x + y – 2z + 5 = 0 và điểm A(1;-1;2). Đường thẳng A đi qua A cắt đường thẳng d và mặt phẳng (P) lần lượt tại M, N sao cho AM = 2AN, biết rằng A có một vectơ chỉ phương u = (a;b;-1). Khi đó a – b bằng?
+ Trong không gian Oxyz, cho mặt cầu (S): x2 + (y – 1)2 + (z + 5)2 = 36 và bốn điểm A(1;2;0), B(3;-1;2), C(1;2;2), D(3;-1;1). Gọi M(a;b;c) là điểm nằm trên mặt cầu (S) sao cho biểu thức T = MA2 + 2MB2 – MC2 – 4MD đạt giá trị nhỏ nhất. Tính a + b + c.

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm đề thi đợt 1: [XMIN 2022] SỐ 83 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 đợt 1 cuối năm 2021 – 2022 sở GD&ĐT Nam Định

>>Xem thêm đề thi đã phát hành trước đó:[XMIN 2022] SỐ 89 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 4 Trường THPT Chuyên Hùng Vương Phú Thọ

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

Thi Online đề thi này

Xem trực tiếp và tải đề thi về

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả