[XMIN 2023] Đề số 101 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 Sở Bắc Giang


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 Sở Bắc Giang có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 37: Xét các số phức ${{z}_{1}}$ và ${{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}} \right|=\left| {{z}_{2}} \right|=1$ và $\left| {{z}_{1}}+{{z}_{2}} \right|=\sqrt{2}.$ Gọi $M,m$ lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của biểu thức $P=\left| 3i\left( {{z}_{1}}+{{z}_{2}} \right)+9-{{z}_{1}}{{z}_{2}} \right|$. Tổng $M+m$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. \[\left( 17;19 \right)\]. B. \[\left( 20;22 \right)\].           C. \[\left( 16;18 \right)\]D. \[\left( 19;21 \right)\].

Câu 38: Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 1;0;-2 \right)$, $B\left( 3;-4;2 \right)$. Gọi $M$ là điểm thỏa mãn $MA=MB$. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $\left| \overrightarrow{MO}-\overrightarrow{MA}+2\overrightarrow{MB} \right|$ với $O$ là gốc tọa độ.

A. $\frac{10}{3}$. B. $\frac{7}{2}$.           C. $7$.                              D. $8$.

Câu 39: Trên tập hợp số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}+\left( m-11 \right)z+17m-60=0$ ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của $m$ để phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},{{z}_{2}}$ thoả mãn $\left| {{z}_{1}} \right|+\left| {{z}_{2}} \right|=10.$

A. 5. B. 2.                                  C. 3.                                  D. 4.

Câu 43: Biết rằng tồn tại các số hữu tỷ $a$, $b$, $c$ sao cho $I=\int\limits_{1}^{\text{e}}{\frac{\left( {{x}^{3}}+1 \right)\ln x+{{x}^{2}}+1}{x\ln x+1}\text{d}x}=a.{{\text{e}}^{3}}+b+c.\ln \left( \text{e}+1 \right)$, (với $\text{e}=2,71828...$ là cơ số của logarit tự nhiên). Giá trị của biểu thức $T={{a}^{2}}+8{{b}^{2}}+{{c}^{2}}$ bằng

A. \[2\]. B. \[\frac{7}{4}\].         C. \[5\].                            D. \[\frac{16}{9}\].

Câu 44: Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left( 0 \right)=0$ và $\left( {{x}^{2}}+1 \right){f}'\left( x \right)-xf\left( x \right)=-{{x}^{3}}-x,\text{ }\forall x\in \mathbb{R}.$ Khi đó diện tích $S$ của hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right),$ trục hoành và đường thẳng $x=3$ xấp xỉ giá trị nào nhất trong các giá trị sau đây?

A. $6,7.$ B. $6,0.$                          C. $7,0.$                          D. $6,3.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 100 - Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 2 sở Ninh Bình năm học 2022 – 2023

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả