[XMIN 2023] Đề số 102 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở Hậu Giang


Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở Hậu Giang có đáp án và lời giải chi tiết

Đề thi phù hợp với các em có mục tiêu 8+

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 46. Có bao nhiêu cặp số nguyên $(x;y)$ với $0\le x\le 2023$ và $1\le y\le 2023,$ thỏa mãn ${{4}^{x+1}}+{{\log }_{2}}(y+3)={{2}^{y+4}}+{{\log }_{2}}(2x+1)?$

A. $2023.$ B. $1011.$                          C. $2022.$                      D. $1012.$

Câu 47. Có bao nhiêu số nguyên dương$x$thỏa mãn: ${{\log }_{7}}({{x}^{2}}+x+1)\ge {{\log }_{2}}x?$

A. 4. B. 3.                                     C. 2.                                 D. 1.

Câu 48. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}.$ Gọi $F(x),G(x)$ là hai nguyên hàm của $f(x)$ trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $F(6)+G(6)=6$ và $F(0)+G(0)=2.$ Khi đó $\int\limits_{0}^{2}{f(3x)dx}$ bằng

A. $\dfrac{2}{3}.$ B. $\dfrac{1}{3}.$             C. $\dfrac{1}{4}.$         D. $\dfrac{3}{4}.$

Câu 49. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\dfrac{1}{4}{{x}^{4}}-{{x}^{3}}+(1-m)x$ có ba điểm cực trị?

A. $3.$ B. $4.$                                 C. $6.$                             D. $5.$

Câu 50. Có bao nhiêu số nguyên của tham số $m$ để hàm số $y=\left| m{{x}^{3}}-m{{x}^{2}}+16x-32 \right|$ nghịch biến trên khoảng $(1;2)?$

A. 4. B. 6.                                     C. 5.                                 D. 3.

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 101 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 2 Sở Bắc Giang

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả