[XMIN 2023] Đề số 103 – Đề KSCL Toán thi TN THPT 2023 lần 2 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa


Đề KSCL Toán thi TN THPT 2023 lần 2 trường chuyên Lam Sơn – Thanh Hóa có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 43. Trên tập hợp số phức, xét phương trình \[{{z}^{2}}-2mz+6m-5=0\] ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của $m$ để phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn ${{z}_{1}}\overline{{{z}_{2}}}+\overline{{{z}_{1}}}{{z}_{2}}+{{z}_{1}}{{z}_{2}}=1?$

A. $2.$

B. $1.$

C. Vô số.

D. $0.$

Câu 44. Cho hàm số xác định và liên tục trên $\mathbb{R}.$ Gọi $F\left( x \right),\text{ }G\left( x \right)$ là hai nguyên hàm của hàm $f\left( x \right)$ trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn $3F\left( 3 \right)+G\left( 3 \right)=23$ và $3F\left( 1 \right)+G\left( 1 \right)=-1.$ Khi đó \[\int\limits_{0}^{1}{x\left[ 3-f\left( 2{{x}^{2}}+1 \right) \right]dx}\] bằng

A. $0.$

B. $\dfrac{3}{2}.$

C. $\dfrac{1}{2}.$

D. $-1.$

Câu 45. Cho số phức $z$ thỏa mãn $\left| z+\bar{z} \right|+2\left| z-\bar{z} \right|=8.$ Gọi $M,\text{ }m$ lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $P={{\left| z+2 \right|}^{2}}-{{\left| z-i \right|}^{2}}.$ Môđun của số phức $w=M+mi$ là

A. $\sqrt{521}.$

B. $\sqrt{530}.$

C. $\sqrt{542}.$

D. $\sqrt{523}.$

Câu 46. Có bao nhiêu cặp số nguyên $\left( x;y \right)$ thỏa mãn

${{\log }_{2}}\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}-3x \right)+{{\log }_{5}}x\le {{\log }_{2}}x+{{\log }_{5}}\left( 5x-{{x}^{2}}-{{y}^{2}} \right)?$

A. $2.$

B. $4.$

C. $1.$

D. $5.$

Câu 47. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ không âm và có đạo hàm trên đoạn $\left[ 0;1 \right].$ Biết $f\left( 1 \right)=3$ và $\left[ 2f\left( x \right)+1-3{{x}^{2}} \right]{f}'\left( x \right)=6x\left[ 1+f\left( x \right) \right]\text{ }\forall x\in \left[ 0;1 \right].$ Tích phân $\int\limits_{0}^{1}{\left[ {{f}^{3}}\left( x \right)-\dfrac{6}{7} \right]dx}$ bằng

A. $2.$

B. $\dfrac{27}{7}.$

C. $3.$

D. $\dfrac{1}{7}.$

Câu 50. Trong không gian $Oxyz,$ cho tứ diện $OABC$ với $O\left( 0;0;0 \right),\text{ }A\left( 1;-2;2 \right),\text{ }B\left( 2;2;1 \right)$ và $C\left( -\frac{5}{3};-\frac{2}{3};\frac{14}{3} \right).$ Gọi $\left( S \right)$ là mặt cầu đường kính $OA.$ Một tiếp tuyến $MN$ thay đổi tiếp xúc với $\left( S \right)$ tại điểm $H$ ($M$ thuộc tia $AC,\text{ }N$ thuộc tia $OB$). Biết khi $M,\text{ }N$ thay đổi thì $H$ di động trên mặt phẳng $\left( Q \right)$ cố định có phương trình $ax+by-z+c=0.$ Tính $a+b+c.$

A. $3.$

B. $7.$

C. $5.$

D. $-6.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 102 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT năm 2023 môn Toán sở Hậu Giang

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả