[XMIN 2023] Đề số 105 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán Sở Thái Bình


Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán Sở Thái Bình có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 37. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và thỏa mãn \[{f}'\left( x \right)+4x-6x.{{e}^{{{x}^{2}}-f\left( x \right)-1}}=0,\text{ }\forall x\in \mathbb{R}\] và $f\left( 0 \right)=-1.$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$ và đồ thị hàm số $y={f}'\left( x \right)+{f}''\left( x \right)$ bằng

A. $\dfrac{32}{3}.$

B. $\dfrac{16}{3}.$

C. $\dfrac{22}{3}.$

D. $\dfrac{27}{3}.$

Câu 38. Cho hình trụ có chiều cao bằng $5\sqrt{3}.$ Cắt hình trụ đã cho bởi mặt phẳng song song với trục và cách trục một khoảng bằng $1,$ thiết diện thu được có diện tích bằng $30.$ Diện tích xung quanh của hình trụ đã cho bằng

A. $5\sqrt{39}\pi .$

B. $20\sqrt{3}\pi .$

C. $10\sqrt{3}\pi .$

D. $10\sqrt{39}\pi .$

Câu 39. Cho $a,\text{ }b\in \mathbb{R},\text{ }a<b,$ đặt $P=\int\limits_{a}^{b}{\left( -{{x}^{4}}+5{{x}^{2}}-4 \right)dx}.$ Khi $P$ có giá trị lớn nhất thì ${{a}^{2}}+{{b}^{2}}$ bằng

A. $7.$

B. $4.$

C. $8.$

D. $5.$

Câu 43. Trong không gian $Oxyz,$ cho ba đường thẳng ${{d}_{1}}:\dfrac{x-2}{-1}=\dfrac{y-1}{2}=\dfrac{z-2}{-1};\text{ }{{d}_{2}}:\dfrac{x-3}{1}=\dfrac{y-2}{-2}=\dfrac{z}{1}$ và ${{d}_{3}}:\dfrac{x-4}{1}=\dfrac{y-2}{-3}=\dfrac{z+1}{1}.$ Đường thẳng $\Delta $ thay đổi cắt các đường thẳng ${{d}_{1}},\text{ }{{d}_{2}},\text{ }{{d}_{3}}$ lần lượt tại $A,\text{ }B,\text{ }C.$ Giá trị nhỏ nhất của $AC+BC$ là

A. $\dfrac{7\sqrt{2}}{2}.$

B. $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}.$

C. $\dfrac{3\sqrt{2}}{2}.$

D. $\dfrac{9\sqrt{2}}{2}.$

Câu 44. Có bao nhiêu số nguyên dương $x$ sao cho tồn tại số thực $y$ lớn hơn $1$ thỏa mãn $\left( x{{y}^{2}}+x-2y-5 \right)\ln y=\ln \dfrac{2y-x+7}{x}?$

A. $3.$

B. $5.$

C. $4.$

D. Vô số.

Câu 45. Trong tập hợp các số phức, cho phương trình ${{z}^{3}}+\left( 1-2m \right){{z}^{2}}+2mz+4m=0$ với tham số $m\in \mathbb{R}.$ Gọi $S$ là tập hợp các giá trị của $m$ để phương trình có $3$ nghiệm phân biệt và $3$ điểm biểu diễn $3$ nghiệm đó tạo thành tam giác đều. Tổng tất cả các phần tử của tập $S$ bằng

A. $\dfrac{5}{4}.$

B. $\dfrac{5}{2}.$

C. $10.$

D. $2.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 104 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 năm 2023 cụm Yên Phong – Bắc Ninh

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả