[XMIN 2023] Đề số 106 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 45. Cho hàm số $f\left( x \right)=\dfrac{{{x}^{5}}}{5}-{{x}^{2}}+\left( m-1 \right)x-4029.$ Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để hàm số $y=\left| f\left( x-1 \right)+2022 \right|$ nghịch biến trên $\left( -\infty ;2 \right)?$

A. $2005.$

B. $2006.$

C. $2007.$

D. $2008.$

Câu 46. Trong không gian $Oxyz$, cho hai điểm $A\left( 4;0;0 \right),B\left( 8;0;6 \right).$ Xét điểm $M$ thay đổi sao cho khoảng cách từ $A$ đến đường thẳng $OM$ bằng $2$ và diện tích tam giác $OAM$ không lớn hơn $6.$ Giá trị nhỏ nhất của độ dài đoạn thẳng $MB$ thuộc khoảng nào dưới đây?

A. $\left( 5;7 \right).$

B. $\left( \dfrac{13}{3};5 \right).$

C. $\left( \dfrac{7}{2};4 \right).$

D. $\left( 4;\dfrac{13}{3} \right).$

Câu 47. Trong không gian $Oxyz,$ cho mặt phẳng $\left( \alpha \right):x+y-2z+2=0$ và hai điểm $A\left( 2;0;1 \right),\text{ }B\left( 1;1;2 \right).$ Gọi $d$ là đường thẳng nằm trong $\left( \alpha \right)$ và cắt đường thẳng $AB,$ thỏa mãn góc giữa hai đường thẳng $AB$ và $d$ bằng góc giữa đường thẳng $AB$ và mặt phẳng $\left( \alpha \right).$ Khoảng cách từ điểm $A$ đến đường thẳng $d$ bằng

A. $\sqrt{3}.$

B. $2.$

C. $\dfrac{\sqrt{6}}{3}.$

D. $\dfrac{\sqrt{3}}{2}.$

Câu 48. Có bao nhiêu cặp số nguyên $\left( x;y \right)$ thoả mãn

${{\log }_{5}}\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+x \right)+{{\log }_{3}}\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}} \right)\le {{\log }_{5}}x+{{\log }_{3}}\left( {{x}^{2}}+{{y}^{2}}+8x \right)?$

A. $5.$

B. $6.$

C. $12.$

D. $10.$

Câu 49. Trên tập hợp các số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}+2mz-m+12=0$ ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của $m$ để phương trình đó có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| {{z}_{1}} \right|+\left| {{z}_{2}} \right|=\sqrt{2}\left| {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right|?$

A. $4.$

B. $1.$

C. $3.$

D. $2.$

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Chữa Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị - 12.06.2023 (22h00) -Nhóm kín LIVE X 2023

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 105 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán Sở Thái Bình

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả