[XMIN 2023] Đề số 109 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 3 năm 2023 trường THPT Kim Liên – Hà Nội


Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 3 năm 2023 trường THPT Kim Liên – Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 47. Cho hàm số $y=f(x)$ biết \[{f}'\left( x \right)=\left( x-2 \right)\left( x+3 \right),\forall x\in \mathbb{R}.\] Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m\in \left( -20;20 \right)$ để hàm số $g\left( x \right)=f\left( \left| {{x}^{2}}+4x-m \right| \right)$ đồng biến trên khoảng $\left( 0;3 \right)?$

A. $17.$

B. $20.$

C. $19.$

D. $18.$

Câu 48. Cho khối nón \[\left( \Nu \right)\] có đỉnh \[S\], chiều cao bằng \[10\], đáy là đường tròn tâm \[O\]. Gọi \[A,B\] là hai điểm thuộc đường tròn đáy sao cho khối chóp \[S.OAB\] có thể tích bằng \[40.\] Biết khoảng cách từ \[O\] đến mặt phẳng \[(SAB)\] bằng \[\dfrac{20\sqrt{29}}{29}.\] Tính thể tích khối nón \[\left( \Nu \right)\].

A. \[\dfrac{250\pi }{3}\]. B. \[500\pi \].                 C. \[250\pi \].  D. \[\dfrac{500\pi }{3}\]

Câu 49. Cho hàm số $y=\left( {{m}^{2}}-1 \right){{x}^{4}}+\left( {{m}^{2}}-25 \right){{x}^{2}}+m-2$. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số để hàm số trên có 3 điểm cực trị?

A. $5$.                         B. $6$.                                              C. $4$.                                       D. $3.$

Câu 50. Có bao nhiêu số nguyên dương\[y\in \left( 0;2024 \right)\] thỏa mãn \[\dfrac{\ln \left( 3x \right)}{4x+1}\le \ln \left( \dfrac{2xy}{4x+1} \right)\] đúng với mọi số thực dương x.

A. 2023.                              B.   2020.                            C. 2018.                            D. 2019.

Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An quý thầy cô/các em xem tại đây

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 108 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả