[XMIN 2023] Đề số 110 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 trường THPT Thị xã Quảng Trị có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 39. Cho hình hộp $ABCD.{A}'{B}'{C}'{D}'$ có chiều cao bằng $8$ và diện tích đáy bằng $9.$ Gọi $M,\text{ }N,\text{ }P$ lần lượt là tâm của các mặt bên $AB{B}'{A}',\text{ }BC{C}'{B}',\text{ }CD{D}'{C}'$ và $DA{A}'{D}'.$ Thể tích của khối đa diện lồi có các đỉnh là $A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D,\text{ }M,\text{ }N,\text{ }P,\text{ }Q$ bằng

A. $30.$

B. $18.$

C. $27.$

D. $36.$

Câu 40. Trên tập số phức, cho phương trình ${{z}^{2}}-2\left( m+3 \right)z+{{m}^{2}}-1=0$ ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ để phương trình đã cho có hai nghiệm ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn $\left| z_{1}^{2} \right|+\left| z_{2}^{2} \right|=42?$

A. $1.$

B. $2.$

C. $3.$

D. $4.$

Câu 42. Trong không gian $Oxyz,$ cho điểm $A\left( \dfrac{2\sqrt{3}}{3};3;4 \right).$ Đường thẳng $\Delta $ qua điểm $A$ và tạo với trục hoành một góc ${{60}^{0}},\text{ }\Delta $ cắt mặt phẳng tọa độ $\left( Oyz \right)$ tại điểm $M.$ Biết rằng khi $OM$ nhỏ nhất thì điểm $M$ có tung độ $y={{y}_{0}}.$ Mệnh đề nào dưới đây đúng?

A. $2<{{y}_{0}}<3.$

B. $0<{{y}_{0}}<1.$

C. $-1<{{y}_{0}}<0.$

D. $1<{{y}_{0}}<2.$

Câu 43. Có bao nhiêu cặp số nguyên $\left( x;y \right)$ thỏa mãn $0\le x\le 4000$ và $5\left( {{25}^{y}}+2y \right)=x+{{\log }_{5}}{{\left( x+1 \right)}^{5}}-4?$

A. $5.$

B. $3.$

C. $2.$

D. $4.$

Câu 44. Một hình trụ có bán kính đáy bằng chiều cao và bằng $a,$ hai đáy là hai hình tròn tâm lần lượt là $O$ và ${O}'.$ Một mặt phẳng $\left( P \right)$ không song song với trục của hình trụ cắt hai hình tròn đáy lần lượt theo hai dây cung $AB$ và $CD$ sao cho $ABCD$ là một hình vuông. Khoảng cách từ điểm $O$ đến mặt phẳng $\left( P \right)$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{15}a}{15}.$

B. $\dfrac{\sqrt{2}a}{4}.$

C. $\dfrac{\sqrt{3}a}{4}.$

D. $\dfrac{\sqrt{15}a}{10}.$

Câu 45. Gọi $S$ là tập hợp tất cả các số phức $z\notin \mathbb{R}$ sao cho số phức $w=\dfrac{z}{{{z}^{2}}+4}$ là số thực. Xét các số phức ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thuộc $S$ sao cho $\left| {{z}_{1}}+{{z}_{2}} \right|=2.$ Giá trị lớn nhất của biểu thức ${{\left| {{z}_{1}}-2-2i \right|}^{2}}-{{\left| {{z}_{2}}+2+2i \right|}^{2}}$ bằng

A. $16.$

B. $4\sqrt{2}.$

C. $6.$

D. $8\sqrt{2}.$

Câu 46. Cho hàm số $f\left( x \right)=-3{{x}^{4}}+a{{x}^{3}}+b{{x}^{2}}+cx+d\text{ }\left( a,\text{ }b,\text{ }c,\text{ }d\in \mathbb{R} \right)$ có ba điểm cực trị là $-2,\text{ }1$ và . Gọi $y=g\left( x \right)$ là hàm số bậc hai có đồ thị đi qua ba điểm cực trị của đồ thị hàm số $y=f\left( x \right).$ Diện tích hình phẳng giới hạn bởi hai đường $y=f\left( x \right)$ và $y=g\left( x \right)$ bằng

A. $\dfrac{2932}{405}.$

B. $\dfrac{544}{15}.$

C. $\dfrac{203}{15}.$

D. $\dfrac{2948}{405}.$

Câu 47. Có bao nhiêu số nguyên $x$ bé hơn $2023$ thỏa mãn $1+{{\log }_{2}}x>{{\log }_{3}}\left( 2x+65 \right)?$

A. Vô số.

B. $2014.$

C. $2013.$

D. $2023.$

Câu 48. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m$ thuộc khoảng $\left( -10;10 \right)$ để hàm số $y=\dfrac{\sqrt{3-x}+2}{\sqrt{3-x}+m}$ đồng biến trên khoảng $\left( -6;2 \right)?$

A. $11.$

B. $8.$

C. $10.$

D. $7.$

Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 trường THPT Thị xã Quảng Trị quý thầy cô/các em xem tại đây

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

 

Chữa Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 trường THPT chuyên ĐH Vinh – Nghệ An - 12.06.2023 (20h00) - Page Thầy Đặng Thành Nam

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 109 – Đề khảo sát chất lượng Toán 12 lần 3 năm 2023 trường THPT Kim Liên – Hà Nội

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả