[XMIN 2023] Đề số 114 - Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Nam Định


Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 1 Sở Nam Định có đáp án và lời giải chi tiết

Một số câu hỏi có trong đề thi này:

Câu 39. Cho $x,\text{ }y$ là các số thực dương thỏa mãn \[{{\log }_{2}}\dfrac{2xy+3x+3y+4}{{{x}^{2}}+xy+{{y}^{2}}}=x\left( 2x-3 \right)+y\left( 2y-3 \right)-3.\] Tính giá trị lớn nhất của biểu thức $F=x+y-1.$

A. $4.$

B. $3.$

C. $1.$

D. $2.$

Câu 42. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $f\left( 1 \right)=5$ và $xf\left( 1-{{x}^{3}} \right)+{f}'\left( x \right)={{x}^{7}}-5{{x}^{4}}+7x+3$ với mọi $x\in \mathbb{R}.$ Tính $\int\limits_{0}^{1}{f\left( x \right)dx}.$

A. $-\dfrac{5}{6}.$

B. $-\dfrac{13}{12}.$

C. $\dfrac{5}{6}.$

D. $\dfrac{17}{6}.$

Câu 43. Xét các số phức $z$ thỏa mãn $\left| z+2-4i \right|+\left| z-3+i \right|=5\sqrt{2}.$ Biết giá trị lớn nhất của biểu thức $P=\left| z+i \right|-\left| z-3-3i \right|$ có dạng $\sqrt{a}-\sqrt{b};\text{ }a,\text{ }b\in \mathbb{N}.$ Giá trị của biểu thức $a-b$ bằng

A. $7.$

B. $3.$

C. $5.$

D. $9.$

Câu 44. Trên tập hợp số phức, xét phương trình ${{z}^{2}}-2\left( m+1 \right)z+{{m}^{2}}+4m+3=0$ ($m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị của $m$ để phương trình có hai nghiệm phân biệt ${{z}_{1}},\text{ }{{z}_{2}}$ thỏa mãn ${{\left( {{z}_{1}}-{{z}_{2}} \right)}^{2}}+2m={{z}_{1}}+{{\bar{z}}_{2}}?$

A. $2.$

B. $4.$

C. $1.$

D. $0.$

Câu 48. Trong không gian $Oxyz,$ cho ba điểm $A\left( -15;7;-11 \right),\text{ }B\left( -3;1;1 \right),\text{ }C\left( 7;-1;5 \right)$ và đường thẳng $d:\dfrac{x-1}{-1}=\dfrac{y+1}{4}=\dfrac{z+1}{1}.$ Gọi $\left( P \right)$ là mặt phẳng chứa $d$ sao cho $A,\text{ }B,\text{ }C$ nằm về cùng một phía đối với mặt phẳng $\left( P \right)$ (gồm cả trường hợp $A,\text{ }B,\text{ }C$ thuộc $\left( P \right)$). Gọi ${{d}_{1}},\text{ }{{d}_{2}},\text{ }{{d}_{3}}$ lần lượt là khoảng cách từ $A,\text{ }B,\text{ }C$ đến $\left( P \right).$ Giá trị lớn nhất của biểu thức $T={{d}_{1}}+2{{d}_{2}}+3{{d}_{3}}$ gần nhất với kết quả nào dưới đây?

A. $9.$

B. $8,3.$

C. $8.$

D. $8,2.$

 

Câu 49. Cho phương trình ${{\log }_{9}}{{\left( x+1 \right)}^{2}}+{{\log }_{\dfrac{1}{3}}}\dfrac{x}{m}=1$ (với $m$ là tham số thực). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số $m$ để phương trình đã cho có nghiệm thực?

A. $1.$

B. $3.$

C. Vô số.

D. $2.$

Câu 50. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có đạo hàm ${f}'\left( x \right)={{\left( x-1 \right)}^{2}}\left( {{x}^{2}}-2x \right),$ với $\forall x\in \mathbb{R}.$ Số giá trị nguyên của tham số$m$ để hàm số $g\left( x \right)=f\left( {{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+m \right)$ có $8$ điểm cực trị là

A. $2.$

B. $3.$

C. $1.$

D. $4.$

Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 Sở Nam Định quý thầy cô/các em xem tại đây

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi kèm đáp án và lời giải chi tiết sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Các đề sưu tầm năm nay của các Trường THPT và Sở Giáo dục cùng các đề thi học sinh giỏi Toán 12 dạng trắc nghiệm được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

Cập nhật Lịch học|Bài giảng|Đề thi|Live X 2023 (Nhấn vào để xem chi tiết)

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 113 - Đề thi thử TN THPT 2023 môn Toán lần 2 Sở Kiên Giang

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả