[XMIN 2023] Đề số 17 - Đề thi Cuối học kì 1 Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội


Đề thi Cuối học kì 1 Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội có đáp án và lời giải chi tiết

Đề thi gồm 40 câu hỏi nhận biết thông hiểu và 10 câu hỏi vận dụng (1 vận dụng cao) mức độ nhẹ nhàng phù hợp với các em. Bám sát kiến thức học kì 1 toán 12 gồm: Hàm số, Mũ và logarit, Khối đa diện và thể tích khối đa diện, Khối tròn xoay: Nón, trụ, cầu.

Xem trực tiếp và tải về Đề thi Cuối học kì 1 Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường THPT Chu Văn An – Hà Nội

ĐÁP ÁN

1B(1)

2A(1)

3D(1)

4D(1)

5B(1)

6C(1)

7A(1)

8C(1)

9C(1)

10A(1)

11A(1)

12B(2)

13D(1)

14D(1)

15A(1)

16C(1)

17D(1)

18A(1)

19A(1)

20B(2)

21D(1)

22D(1)

23B(1)

24B(2)

25A(1)

26C(1)

27A(2)

28C(2)

29D(2)

30A(1)

31B(1)

32C(2)

33B(1)

34D(1)

35D(2)

36B(2)

37C(2)

38B(2)

39C(3)

40C(2)

41B(2)

42B(3)

43C(2)

44C(3)

45A(4)

46B(3)

47B(3)

48D(3)

49C(3)

50B(3)

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 16 - Đề thi Cuối học kỳ 1 Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường Lương Thế Vinh – Hà Nội

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả