[XMIN 2023] Đề số 24 - Đề học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai


Đề học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai có đáp án và lời giải chi tiết

Trích dẫn Đề học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai:
+ Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông tại B, AB = 3a, BC = 4a, đường thẳng S A vuông góc với mặt phẳng (ABC). Gọi H, K lần lượt là hình chiếu vuông góc của A lên các đường thẳng SB, SC. Bán kính mặt cầu qua các điểm A, B, C, H, K là?
+ Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông với diện tích bằng 100 cm2. Các mặt bên S AB và SCD có diện tích lần lượt bằng 30 cm2 và 40 cm2. Thể tích khối chóp S.ABCD bằng A 240 cm3. B 480 cm3. C 160 cm3. D 80 cm3.
+ Cho mặt cầu (S1) có tâm A, bán kính R1 = 1, mặt cầu (S2) có tâm B, bán kính R2 = 5 và AB = 4 p 3. Một đường thẳng tiếp xúc với (S1) và (S2) lần lượt tại C và D sao cho CD = 4. Thể tích khối tứ diện ABCD là?

Xem trực tiếp và tải Đề học kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường chuyên Lương Thế Vinh – Đồng Nai có đáp án và lời giải chi tiết

Thi Online và xem giải chi tiết các câu hỏi khó của đề thi này trong khoá Luyện đề Xplus tại Vted

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 23 - Đề học kỳ 1 Toán 12 năm học 2022 – 2023 trường chuyên Lương Văn Tụy – Ninh Bình

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả