[XMIN 2023] Đề số 28 - Đề cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị


Đề cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị có đáp án và giải chi tiết

Trích dẫn Đề cuối học kỳ 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 trường THPT Thị xã Quảng Trị:
+ Một người gửi ngân hàng 70 triệu đồng theo hình thức lãi kép kì hạn 1 năm với lãi suất 5,6%/năm. Hỏi sau 3 năm người đó có bao nhiêu tiền cả gốc và lãi? (đơn vị: triệu đồng, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm) A. 75,6 triệu đồng. B. 80 triệu đồng. C. 82,43 triệu đồng. D. 78,06 triệu đồng.
+ Cho hình chóp S ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật, mặt bên SAD là tam giác đều cạnh 2a và nằm trong mặt phẳng vuông góc với mặt phẳng đáy. Tính thể tích khối chóp S ABCD biết rằng mặt phẳng (SBC) tạo với mặt phẳng đáy một góc 30.
+ Cho lăng trụ ABC A B C có đáy tam giác ABC vuông tại A AB a BC a 2, biết hình chiếu của A’ lên mặt phẳng (ABC) trùng với trung điểm của cạnh BC. Góc giữa AA’ và mặt phẳng (ABC) bằng 0 60. Khi đó thể tích của hình trụ ABC A B C bằng?

Xem trực tiếp và tải đề thi về (Bản đẹp của đề thi sẽ được Vted cập nhật trong thời gian sớm nhất)

Thi Online và xem giải chi tiết các câu hỏi khó của đề thi này trong khoá Luyện đề Xplus tại Vted

Các đề sưu tầm năm nay được Vted phát hành trong khoá Luyện đề Xplus

>>Xem thêm Cập nhật Đề thi thử tốt nghiệp THPT 2023 môn Toán có lời giải chi tiết

Câu 45. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số $m$ sao cho đồ thị hàm số $y=\dfrac{x+3}{{{x}^{2}}+2x-m}$ có hai đường tiệm cận đứng.

A. $m>-1.$

B. $m\le -1.$

C. $m>-1$ và $m\ne 3.$

D. $m\ge 0.$

Câu 46. Cho hàm số $y=f\left( x \right)={{e}^{x}}-{{e}^{-x}}+2022x$ có bao nhiêu giá trị nguyên $m$ để phương trình $f\left( 3-x \right)+f\left( -{{x}^{3}}+3{{x}^{2}}+x+m \right)=0$ có ba nghiệm phân biệt?

A. $4.$

B. $3.$

C. $2.$

D. $5.$

Câu 47. Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ là đa thức bậc $5$ có đồ thị ${f}'\left( x \right)$ như hình vẽ:

Hỏi hàm số $g\left( x \right)=f\left( {{x}^{2}}+2x \right)-{{x}^{2}}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

A. $1.$

B. $3.$

C. $4.$

D. $2.$

Câu 48. Cho lăng trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ có đáy tam giác $ABC$ vuông tại $A,\text{ }AB=a,\text{ }BC=2a,$ biết hình chiếu của ${A}'$ lên mặt phẳng $\left( ABC \right)$ trùng với trung điểm của cạnh $BC.$ Góc giữa $A{A}'$ và mặt phẳng $\left( ABC \right)$ bằng ${{60}^{0}}.$ Khi đó thể tích của hình trụ $ABC.{A}'{B}'{C}'$ bằng

A. $\dfrac{3}{2}{{a}^{3}}.$

B. $\dfrac{1}{3}{{a}^{3}}.$

C. $\dfrac{1}{6}{{a}^{3}}.$

D. $\dfrac{1}{2}{{a}^{3}}.$

Câu 49. Cho hàm số đa thức $y=f\left( x \right)$ có đồ thị $y={f}'\left( x \right)$ là đường cong trong hình vẽ sau

Đặt $g\left( x \right)=f\left( {f}'\left( x \right)-1 \right).$ Số nghiệm dương phân biệt của phương trình ${g}'\left( x \right)=0$ là

A. $6.$

B. $10.$

C. $5.$

D. $9.$

Câu 50. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình thang vuông tại $A$ và $D,\text{ }AB=AD=a,\text{ }CD=2a.$ Hình chiếu của đỉnh $S$ lên mặt $\left( ABCD \right)$ trùng với trung điểm của $BD.$ Biết thể tích khối chóp $S.ABCD$ bằng $\dfrac{\sqrt{2}{{a}^{3}}}{2}.$ Khoảng cách từ điểm $A$ đến mặt phẳng $\left( SBC \right)$ bằng

A. $\dfrac{\sqrt{10}a}{2}.$

B. $\dfrac{\sqrt{5}a}{2}.$

C. $\dfrac{\sqrt{10}a}{5}.$

D. $\dfrac{\sqrt{5}a}{5}.$

Combo 4 Khoá Luyện thi THPT Quốc Gia 2023 Môn Toán dành cho teen 2K5

>>Xem đề thi đã phát hành trước đó: [XMIN 2023] Đề số 27- Đề cuối kì 1 Toán 12 năm 2022 – 2023 sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ

Bình luận

Để bình luận, bạn cần đăng nhập bằng tài khoản Vted.

Đăng nhập
Vted
Xem tất cả